Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda Contáctenos


Buscar


Caja PDF - Motor de búsqueda PDF
Última actualización de la base de datos: 09 Diciembre a las 11:33 - Alrededor de 7800 documentos indexados.

Buscar en caja-pdf.es Todos los sitios
Mostrar número de elementos por página

Resultados para «consell»:


Total: 10 resultados - 0.029 segundos

2014 5706 100%

L’article 7 del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, preceptua que la Direcció General de Centres i Personal Docent és el centre directiu a què corresponen, entre altres funcions, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives a transport i menjadors escolars, servicis escolars, escoles-llar i altres de naturalesa anàloga.

https://www.caja-pdf.es/2014/06/19/2014-5706/

19/06/2014 www.caja-pdf.es

AERO SPEED 74%

AERO SPEED c/ Palma, 128 07330 Consell (Illes Balears) Tlf.

https://www.caja-pdf.es/2015/12/17/aero-speed/

17/12/2015 www.caja-pdf.es

postostraballo 72%

postostraballo 18 Núm.

https://www.caja-pdf.es/2015/05/04/postostraballo/

04/05/2015 www.caja-pdf.es

00 SICOVA ReglamentoGeneral 68%

  La Simulación de las Cortes Valencianas se configura una activitat formativa en forma de simulació como una actividad formativa en forma de simulación parlamentària estudiantil, organitzada pel Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant (CEUA).

https://www.caja-pdf.es/2017/01/31/00-sicova-reglamentogeneral/

31/01/2017 www.caja-pdf.es

Programa Jornada de germanor amb Mallorca 58%

Programa Jornada de germanor amb Mallorca TRICENTENARI 1715-2015 “Mallorca i Eivissa apareixeran, mentre duri la lluita, estretament unides a Catalunya, fornint, constantment i generosament, queviures i municions als barcelonins assetjats, fins al punt que d’elles va rebre Barcelona el principal i gairebéúnic sosteniment.” Ferran Soldevila a Història de Catalunya COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI A BARCELONA EN RECONEIXEMENT Dijous, 27 d’agost de 2015 A l’entorn del President i el Vicepresident del Consell de Mallorca, Honorables Senyors Miquel Ensenyat i Francesc Miralles, i la presència de l’Il·lm.

https://www.caja-pdf.es/2015/08/20/programa-jornada-de-germanor-amb-mallorca/

20/08/2015 www.caja-pdf.es

Revista la nostra veu. núm. 1 abril 2014 50%

De fet en l'esborrany de decret no nat s'exigeix que cada col·legi públic organitze un referèndum en el qual voten el 60 % de pares en les eleccions a Consell Escolar la participació amb prou faenes arriba al 13 % i que el 90% de progenitors recolze l'horari matinal.

https://www.caja-pdf.es/2014/04/30/revista-la-nostra-veu-n-m-1-abril-2014/

30/04/2014 www.caja-pdf.es

Arturo Perez-Reverte - (2000) La carta esferica 47%

Pero Claymore, situada en un primer piso de la calle Consell de Cent, contaba con aire acondicionado, servían una copa al terminar, y la chica encargada de la recepción tenía piernas largas y bonita sonrisa.

https://www.caja-pdf.es/2014/05/26/arturo-perez-reverte-2000-la-carta-esferica/

26/05/2014 www.caja-pdf.es