Buscar


Caja PDF - Motor de búsqueda PDF
Última actualización de la base de datos: 02 Junio a las 03:00 - Alrededor de 6000 documentos indexados.

Buscar en caja-pdf.es Todos los sitios
Mostrar número de elementos por página

Resultados para «desembre»:


Total: 6 resultados - 0.014 segundos

Banderes, nº 7 SIMBÒLICS rfa. PDF7BAN 100%

exincat.blogspot.com 1 — ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, entre el novembre i el desembre de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS Rfa:

https://www.caja-pdf.es/2018/02/01/banderes-n-7-simb-lics-rfa-pdf7ban/

01/02/2018 www.caja-pdf.es

BASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM 96%

Durada:
 ‐ El
 concurs
 és
 vàlid
 per
 a
 totes
 les
 fotografies
 realitzades
 i
 pujades
 a
 instagram
entre
el
26
de
novembre
i
4
de
desembre
a
les
20h.
 ‐ Del
6
al
8
de
desembre
a
les
20h.
els
seguidors
de
facebook
podran
votar.
 
 5.

https://www.caja-pdf.es/2014/11/25/bases-legals-concurs-instagram/

25/11/2014 www.caja-pdf.es

Programa FM Banyeres'15 85%

Revista núm.46, novembre-desembre 89, època III, any XXIV Nens de Banyeres amb el seu mestre Josep Güell i Josep Cañas autor del monument a la Sardana.

https://www.caja-pdf.es/2015/07/06/programa-fm-banyeres-15/

06/07/2015 www.caja-pdf.es

BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014 66%

CONCURS DE COMPOSICIÓ D’HAVANERES SANT POL DE MAR 2014 Ajuntament de Sant Pol de Mar Regidoria de Cultura Plaça de la Vila 08395 Sant Pol de Mar a partir del dia 12 de desembre de 2013.

https://www.caja-pdf.es/2013/12/10/bases-del-concurs-de-composici-havaneres-2014/

10/12/2013 www.caja-pdf.es

2014 5706 63%

L’article 7 del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, preceptua que la Direcció General de Centres i Personal Docent és el centre directiu a què corresponen, entre altres funcions, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives a transport i menjadors escolars, servicis escolars, escoles-llar i altres de naturalesa anàloga.

https://www.caja-pdf.es/2014/06/19/2014-5706/

19/06/2014 www.caja-pdf.es

Bases Tècnic Aux Informàtic 57%

a) Ser ciutadà espanyol, o d’acord amb la Llei 17/93, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d’aquells Estats als que, en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta s’hagi definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.

https://www.caja-pdf.es/2016/07/28/bases-tecnic-aux-informatic/

28/07/2016 www.caja-pdf.es