Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda ContáctenosBASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM .pdf


Nombre del archivo original: BASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM.pdf
Título: Microsoft Word - BASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM.docx
Autor: imac

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Microsoft Word / Mac OS X 10.5.8 Quartz PDFContext, y fue enviado en caja-pdf.es el 25/11/2014 a las 13:08, desde la dirección IP 77.229.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 513 veces.
Tamaño del archivo: 28 KB (1 página).
Privacidad: archivo público
Descargar el documento PDF

Vista previa del documento


BASES
LEGALS
CONCURS
INSTAGRAM


1. L’empresa
 Lisptick
 ubicada
 a
 Palafrugell
 organitza
 aquest
 concurs
 de

fotografia.


2. La
participació
en
el
concurs
implica
que
el
participant
tingui
compte
públic

a
 Instagram
 i
 respecti
 les
 condicions
 d’aquesta
 xarxa

(http://instagram.com/legal/terms/).


3. Mecànica
del
concurs:

‐ Anar
a
qualsevol
de
les
nostres
botigues
i
fer‐se
una
foto
amb
una
peça

de
roba
que
t’agradi.

‐ Penjar‐la
a
l’intagram
amb
el
hashtag
o
etiqueta
#concurslipstick14

‐ Les
cinc
millors
fotos
a
instagram
seran
seleccionades
i
les
penjarem
a
la

nostra
pàgina
de
facebook.

‐ Durant
tres
dies
els
nostres
seguidors
de
facebook
podran
votar
la
que

més
els
hi
agradi
fent
un
like.

‐ La
 foto
 que
 obtingui
 més
 likes
 guanyarà
 l’article
 amb
 el
 qual
 s’ha

fotografiat
o
un
altre
del
mateix
valor.


4. Durada:

‐ El
 concurs
 és
 vàlid
 per
 a
 totes
 les
 fotografies
 realitzades
 i
 pujades
 a

instagram
entre
el
26
de
novembre
i
4
de
desembre
a
les
20h.

‐ Del
6
al
8
de
desembre
a
les
20h.
els
seguidors
de
facebook
podran
votar.


5. Només
 les
 fotos
 que
 compleixin
 la
 temàtica
 i
 incloguin
 el
 hashtag
 en
 la

descripció
entraran
a
concurs.


6. Cada
participant
pot
participar
amb
tres
fotos
com
a
màxim.


7. Les
 fotografies
 que
 incompleixin
 les
 bases
 establertes
 o
 puguin
 resultar

ofensives
seran
desqualificades.


8. El
 concursant
 cedeix
 els
 drets
 de
 imatge
 de
 les
 seves
 fotografies
 perquè

puguin
ser
publicats
i
compartits
a
instagram
i
facebook.


9. Es
 requereix
 ser
 major
 d’edat
 o
 tenir
 el
 consentiment
 de
 pares
 o
 tutors

legals
si
es
tracta
d’un
menor
per
participar
en
aquest
concurs
10. La
participació
en
aquest
concurs
suposa
la
acceptació
íntegra
de
les
bases

legals.Vista previa del documento BASES LEGALS CONCURS INSTAGRAM.pdf - página 1/1

Documentos relacionados


Documento PDF bases legals concurs instagram
Documento PDF laportacat
Documento PDF bases legales concurso hashtag taekwondo villaverdedocx 1
Documento PDF basesconcursoacervnavidad2013
Documento PDF basesconcursoacervdecoracionnavidad2013
Documento PDF bases arte popular 2018


Palabras claves relacionadas