Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda ContáctenosPractiques Tema 5 2010 2011 1Q .pdfNombre del archivo original: Practiques_Tema_5_2010-2011_1Q.pdf
Título: C:\Zero\Hector Zapata\0Gustavo\Prácticas GD2 Base definitiva\Tema 05 - Solids complexes\05_24_Paperera urbana Model (1)
Autor: Hector

Este documento en formato PDF 1.6 fue generado por Adobe Acrobat 8.1 Combine Files / Adobe Acrobat 8.1, y fue enviado en caja-pdf.es el 10/03/2012 a las 12:19, desde la dirección IP 2.138.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1146 veces.
Tamaño del archivo: 674 KB (8 páginas).
Privacidad: archivo público
Descargar el documento PDF

Vista previa del documento


GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
ET SAB
PRÀCTIQUES

2010-2011

1r. Quadrimestre

Tema 5.- M odelat d’objectes
d’arquitectura mitjançant sòlids

i

elements

Ex.22:

Marquesina de parada d’autobús
(full 1/2)

Dades:

Plantes, alçats, s eccions i vistes del
model
proposat,
format
per
estructura, coberta i seient. El banc
està format per seients units
mitjançant perfils tipus “L”. (Veure
arxiu 3D : E14_Marquesina.pdf)

Exercici: Modelar cada element per separat
amb entitats sòlides i situar-los
entre si. Cal mantenir totes les
peces com a entitats independents i
no esborrar les entitats auxiliars.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II

Curs 2010-2011 1r. quadrimestre

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
Tema 5.- Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids.

Exercici 23.- Torre de guaita de platja. (full 1/3)
Dades: Plantes, alçats i detalls del model proposat.
Exercici: Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt i col·locar-les a la posició
indicada mantenint-les com a entitats independents. Cal utilitzar els tipus d’entitats que més
s’adaptin a la geometria de cada peça.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II

Curs 2010-2011 1r. quadrimestre

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
Tema 5.- Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids.

Exercici 23.- Torre de guaita de platja. (full 2/3)

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II

Curs 2010-2011 1r. quadrimestre

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
Tema 5.- Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids.

Exercici 23.- Torre de guaita de platja. (full 3/3)

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÁCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1er Quadrimestre

Tema 5.- Modelat d’elements estructurals complexes.

Exercici 24.- Tram d’escala
Dades: Planta i alçat dels diferents elements que composen el graó. Esquema en planta i alçat del
posicionament de l’escala.
Exercici: Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt. Situar els graons necessaris per
poder superar una alçada de 120 cm tenint en compte que la contrapetjada és de 20 cm i la estesa lliure,
a 40 cm del centre de gir, sigui coherent amb la fórmula: a + 2h = 64 (estesa més dues contrapetjades
igual a 64cm). L’escala arrenca des del forjat superior i descendeix cap avall.


Documentos relacionados


Documento PDF practiques tema 5 2010 2011 1q
Documento PDF practiques tema 4 2010 2011 1q
Documento PDF dossier ao estiu
Documento PDF escuts n 4 auxiliars rfa pdf4esc
Documento PDF clase 3 2014 geom sup basicas def de apoyos
Documento PDF unidad 3 aplicacion de sistemas


Palabras claves relacionadas