Practiques Tema 4 2010 2011 1Q .pdfNombre del archivo original: Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf
Título: E:\GD2\Curs_08-09_1C\Prácticas GD2_Curso 08-09_1C\T1_Mod Elemental_Edición\T1_E1_Edicio per arestes Model (1)
Autor: Gustavo

Este documento en formato PDF 1.6 fue generado por PScript5.dll Version 5.2.2 / Adobe Acrobat 8.1, y fue enviado en caja-pdf.es el 10/03/2012 a las 12:22, desde la dirección IP 2.138.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2313 veces.
Tamaño del archivo: 493 KB (8 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre

Tema 4.- Visualització i representació tridimensional de formes elementals. Modelat de formes bàsiques.

Exercici 15a.- Generació de models de geometria simple: formes per edició directa de cares, arestes i
vèrtexs
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques.
La modificació del cub inicial es farà per edició directa de cares, arestes i vèrtexs.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre

Tema 4.- Visualització i representació tridimensional de formes elementals. Modelat de formes bàsiques.

Exercici 15b.- Generació de models de geometria simple: formes a editar mitjançant l’afegit de cares
per subdivisió.
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques.
La modificació del cub inicial es farà per generació de noves cares i edició d'arestes i vèrtexs.
Exercici 15c.- Generació de models de geometria simple: formes per subtracció mitjançant un pla de
tall.
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques.
La modificació del cub inicial es farà preferentment per mitjà de plans de tall.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre

Tema 4.- Modelat de formes sòlides per mitjà d’operacions booleanes.

Exercici 16. Deduir el procediment necessari per obtenir el model
tridimensional de la figura proposada, aplicant els recursos
d’operacions booleanes. Aquest procediment ha de ser el més
curt i senzill possible, així doncs, el nombre d’operacions de
generació, transformació i edició ha de ser també el menor
possible.
Cal descriure gràficament cada pas efectuat per arribar al
model final.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre

PRÀCTIQUES
Tema 4.- Modelat de formes sòlides per mitjà d’operacions booleanes.

Exercici 17.- Peça d’encaix
Exercici:

Deduir el procediment necessari per obtenir el model tridimensional de la figura proposada,
aplicant els recursos d’operacions booleanes. Aquest procediment ha de ser el més curt i
senzill possible, així doncs, el nombre d’operacions de generació, transformació i edició ha de
ser també el menor possible.
Cal descriure gràficament cada pas efectuat per arribar al model final.

GEOMETRIA
ETSAB

DESCRIPTIVA

II

PRÀCTIQUES CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre
Tema
4.Modelat
d’objectes
d’arquitectura mitjançant sòlids.

i

elements

Exercici 18.- Tamboret de quatre potes.
(full1/2)
Dades: Planta, alçat, secció, detalls i esquema
d’eixos.
Exercici: Resoldre cadascuna de les peces que
composen el tamboret i col·locar-les correctament
al seu lloc.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre

Tema 4.- Modelat d’objectes i volumetries simples d’arquitectura mitjançant sòlids.

Exercici 18.- Tamboret de quatre potes. (full 2/2).
Dades:
Exercici:

Planta, alçat, secció, detalls i esquema d’eixos.
Resoldre cadascuna de les peces que composen el tamboret i col·locar-les correctament al
seu lloc.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES

ETSAB
CURS 2010-2011 – 1er Quadrimestre

Tema 4.- Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids.

Exercici 19.- Llum reflector d’un fanal.
Dades:
Exercici:

Plantes i alçats del llum i el reflector.
Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt i col·locar-les a la posició indicada
mantenint-les com a entitats independents.

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II

Curs 2010-2011 1er. quadrimestre

GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
PRÀCTIQUES
Tema 4: Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids
Exercici 20.- Cadira de Potes Inclinades
Dades: Planta, alçats y axonometría dels diferents elements que composen una cadira.
Exercici:

a.- Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt.
b.- Situar les diferents parts que composen la cadira en la seva posició tridimensional.
c.- Totes les peces que es proposen es poden modelar independentment, per tant, l’ordre per
construir-les és indiferent.
d.- En l’exercici es valorarà la precisió del modelat de cada peça, el seu correcte
posicionament tridimensional, y l’ensamblatje entre les diferents parts que dónen lloc a la
cadira proposada.


Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 1/8
 
Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 2/8
Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 3/8
Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 4/8
Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 5/8
Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf - página 6/8
 

Descargar el documento (PDF)

Practiques_Tema_4_2010-2011_1Q.pdf (PDF, 493 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF practiques tema 4 2010 2011 1q
Documento PDF practiques tema 5 2010 2011 1q
Documento PDF dossier ao estiu
Documento PDF postostraballo
Documento PDF asambleas y reuniones
Documento PDF 12 calorimetria

Palabras claves relacionadas

adplus-dvertising