Buscar


Caja PDF - Motor de búsqueda PDF
Última actualización de la base de datos: 17 Mayo a las 11:22 - Alrededor de 6000 documentos indexados.

Buscar en caja-pdf.es Todos los sitios
Mostrar número de elementos por página

Resultados para «mitjancant»:


Total: 1 resultados - 0.001 segundos

Carta recomanació Joan Ignasi Florit Mir0001 100%

Mitjancant aquesta carta, faig constar que conec personal i professionalment I'estudiant del programa de Grau en Enginyeria Telemátlca Joan Ignasi Florit Mir, tenint I'honor d'haver estat professor seu en diverses ámpliarnent assignatures per la seva responsabilitat, de I'esmentat excel-Ient rendiment programa, podent recomanar-Io academic, dedicació a les tasques que se li han encomanat i iniciativa per col·laborar i treballar en equip amb els seus companys.

https://www.caja-pdf.es/2015/03/04/carta-recomanacio-joan-ignasi-florit-mir0001/

04/03/2015 www.caja-pdf.es