Carta recomanació Joan Ignasi Florit Mir0001 .pdf


Nombre del archivo original: Carta recomanació Joan Ignasi Florit Mir0001.pdf
Autor: Carles Portatil

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por DPE Build 5656, y fue enviado en caja-pdf.es el 04/03/2015 a las 11:28, desde la dirección IP 79.146.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2676 veces.
Tamaño del archivo: 503 KB (1 página).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Escala d'Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels
UNIVERSITAT POLlTECNICA

DE CATALUNYA

Barcelona 26 de Febrer de 2015

A qui correspongui:
Mitjancant

aquesta carta, faig constar que conec personal i professionalment

I'estudiant

del

programa de Grau en Enginyeria Telemátlca Joan Ignasi Florit Mir, tenint I'honor d'haver estat
professor

seu en diverses

ámpliarnent

assignatures

per la seva responsabilitat,

de I'esmentat

excel-Ient rendiment

programa,

podent

recomanar-Io

academic, dedicació a les tasques

que se li han encomanat i iniciativa per col·laborar i treballar en equip amb els seus companys.
Per a qualsevol informació
dubtin

a contactar

addicional que calgui aportar sobre el sr. Joan Ignasi Florit Mir, no

amb mi per via telefónica

(93 413 7206) o bé mitjancant

electróníc (carlesgo@entel.upc.edu).

Cordialment,

Dr. Caries Gómez Montenegro
Professor Agregat del Departament d'Enginyeria Telematlca
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Universitat Politecnica de Catalunya

el correu


Vista previa del documento Carta recomanació Joan Ignasi Florit Mir0001.pdf - página 1/1
Descargar el documento (PDF)

Carta recomanació Joan Ignasi Florit Mir0001.pdf (PDF, 503 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF carta recomanacio joan ignasi florit mir0001
Documento PDF pdt 75
Documento PDF amsaperu
Documento PDF 2751cat
Documento PDF cv nieves
Documento PDF satel peru sac   sostenibilidad 2017

Palabras claves relacionadas