BOLETIN 1 DECEMBRO 2015 .pdfNombre del archivo original: BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf
Autor: ICM

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por Microsoft® Word 2010, y fue enviado en caja-pdf.es el 30/12/2015 a las 12:21, desde la dirección IP 46.25.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1809 veces.
Tamaño del archivo: 264 KB (8 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


BOLETÍN INFORMATIVO Nº 1
DECEMBRO DE 2015

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

Queridos veciños/as, como prometemos durante
a campaña electoral publicamos hoxe o noso
primeiro boletín informativo, reflexo do traballo
realizado dende a nosa entrada na oposición
municipal e en resposta ó compromiso acadado cos
nosos votantes e con tódolos veciños/as do Irixo.

Polos Veciños comprometémonos, o día da

presentación da nosa candidatura electoral, a estar a
disposición do pobo, conseguir melloras para o
Concello e dar servizos e oportunidades a todos os
habitantes do Irixo por igual, sen discriminación.

Non é unha tarefa fácil xa que constantemente
atopámonos cun gran muro ”o goberno local”, que
dito sexa de paso, cada vez que hai pleno non aporta
ideas nin melloras para O Irixo senón que se limita a
responder as propostas presentadas dende a
oposición.
Queremos que os nosos veciños/as teñan
coñecemento de que todos os concelleiros/as do
Partido Popular solo asisten os plenos para votar
conforme o que se lle indica dende a alcaldía e en
contra das propostas da oposición, sendo isto o
único que aportan a xestión do Concello.

Polos Veciños considera que todo aquel que

foi elixido como representante dos veciños e veciñas
do Irixo no pleno municipal, por que así o quixeron
estes co seu voto, ten o deber e a obriga, de
traballar por conseguir melloras para a poboación do
concello, sen que isto este motivado por recibir un
soldo con cargo o presuposto municipal.
Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

O primeiro pleno ó que asistimos foi, só e
exclusivamente, para aprobar coa maioría de votos
do Partido Popular os soldos do equipo de goberno.
Aprobación rexeitada rotundamente polos grupos da
oposición, que consideran un abuso tres soldos a
cargo do presuposto municipal. Ante este feito a
oposición non pode facer nada máis por estar en
minoría.
¿Quen nos ía dicir que en menos de 6 meses
todo isto podía cambiar?
O Excelentísimo Señor Alcalde D. Manuel
Penedo Paradela, a día de hoxe, (ninguén nos
asegura que isto non poida variar) vai ter unha
dedicación parcial pero mantendo íntegras as súas
retribucións de 1.995,95 euros ó mes, é dicir vai
cobrar o mesmo por estar a metade de tempo
no Concello.
Idéntica situación ca do Tenente de Alcalde, D.
Manuel Cerdeira Lorenzo, ó que xa se lle reducira a
xornada anteriormente pero sen recortar nada as
súas retribucións de 1.263,48 euros o mes.
A día de hoxe a todo este abuso hai que sumar
unha terceira dedicación parcial da nova Concelleira
de Cultura Dna. Mª José Villanueva Dejuane, que
pasará a cobrar con cargo ó presuposto municipal
800 euros ó mes.

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

O seguinte punto importante que se tratou nos
plenos foi a moción polo peche da biblioteca
municipal, e que Polos Veciños levaba no seu
programa electoral.
No ano 2011 fíxose unha reforma da biblioteca
cunha inversión de 41.412,50 euros, pola empresa
“Construcciones Benigno Álvarez, S.L.”. Despois de
todo este gasto no ano 2014 procedeuse ó peche
definitivo da mesma.
Non pedimos nada novo, só o restablecemento
dun servizo co que este Concello xa contaba e que
como moitas outras cousas, grazas á desidia dos
nosos gobernantes se botou a pique.
Unha biblioteca de calidade e cun persoal
preparado que atraia con actividades, a nenos/as e
adolescentes espertando neles o interese pola
lectura e a cultura.
Os adultos que estudamos no colexio do Irixo
sempre recordaremos con ledicia aquelas visitas
semanais á biblioteca do concello, onde se nos
atendía con paciencia e sobre todo con cariño,
aconsellando o mais adecuado a cada idade ou
inquietude persoal.
O pleno aprobou as medidas propostas polos
grupos da oposición para protexer o fondo
bibliográfico, que ata ese momento estaba pegado
nas fiestras da biblioteca, e contratar persoal
cualificado para facerse cargo da mesma.

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

A resposta do señor Alcalde a esta demanda foi
a creación dunha polémica Concellería de Cultura
que lle permitía solucionar por un lado, o problema
de ilegalidade do cobro de un soldo de 440 euros ó
mes por Dna Mª José Villanueva Dejuane. Este
soldo, segundo o Informe de Legalidade solicitado
polos grupos da oposición ó secretario municipal “É
ILEGAL”. Por outro lado asígnalle o posto de
bibliotecaria á nova Concelleira de Cultura, é dicir, no
concello do Irixo convértense postos de traballo
de carácter laboral en postos políticos, sen ter
en conta os requisitos formativos cos que poidan
contar moitos rapaces e rapazas do Irixo, que se lles
nega o dereito a acceder en igualdade de condicións
a un posto de traballo. O único que se ten en
consideración é a conveniencia persoal do Alcalde e
os Concelleiros/as do Partido Popular que co seu
voto a favor no pleno fomentan o AMIGUISMO.
Esta agrupación veciñal cre que ditos postos de
traballo DEBEN ESTAR NAS MANS DE VECIÑOS/AS
COA
FORMACIÓN
AXEITADA,
non
de
CONCELLEIROS/AS ESCOLLIDOS A DEDO, porque
senón dentro de pouco veremos a algún
concelleiro/a de obras poñendo beirarrúas.

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

Dende esta agrupación veciñal asumimos o
compromiso de traballar en conxunto polos nosos
veciños/as, como aconteceu a raíz do incendio do día
29 de xuño de 2015 que asolou montes privados e
comunais das parroquias de Santa Eulalia de
Reádegos e Santiago de Corneda. Esta agrupación
viuse sorprendida polos escasos medios cos que
contaba o Concello para facer fronte a estas
situacións, cando é por todos coñecido que o Irixo se
atopa nun nivel elevado de risco de incendio.

Polos Veciños, ante as recorrentes sospeitas

veciñais de que a causa do lume podía residir no
paso de un tren de Renfe, instou ó concello a
solicitar investigacións policiais, mediante un escrito
presentado no rexistro municipal, para así poder
esclarecer as circunstancias que causaron o incendio,
porque de resultar certas, os afectados poderían ter
dereito a indemnizacións.
Este escrito motivou que días despois dende o
Concello se ditara un bando municipal para informar
destas circunstancias ós veciños/as.
Aproveitamos para recordar a todos aqueles
veciños/as
afectados
que
presentaran
documentación no concello, se informen sobre o
estado de tramitación da mesma.

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

Tocante ó gasto municipal é hora de falar do tan
recorrente superávit de 200.000 euros, do que o
señor Alcalde non deixou de vangloriarse durante a
campaña electoral. Segundo as últimas explicacións
dadas polo equipo de goberno, ese superávit é en
realidade débeda do Concello á que hai que sumar
outros 50.000 euros de crédito aprobado no último
pleno, co único apoio dos Concelleiros/as do Partido
Popular.
Agora a pregunta que cabe facerse é: ¿Por que
promete o señor Alcalde ós veciños en campaña
electoral arranxar tres capelas? Pena da Sela, San
Roque da Esfarrapa e Orros, así como negociar co
bispado a cesión do campo da festa de Santa María
do Campo, cando de antemán se sabe que o
Concello non pode dispor dese diñeiro.
Sen dúbida, tódolos veciños/as son capaces de
comprender que as súas promesas eran unicamente
coa intención de gañar votos.
Como vedes o noso Concello é unha caixa de
sorpresas, pero non queremos que pensedes que
non estamos a facer o noso traballo. Seguimos coa
mesma ilusión có primeiro día aínda que nos poñan a
“zancadilla” unha e outra vez.
Quedan temas moi importantes que tratar:
velorios, arranxos de estradas e capelas, axudas ós
nosos maiores, postos de traballo para os nosos
veciños/as,... por iso queremos que este sexa o
primeiro de moitos boletíns nos que vos informemos
do que está acontecendo no noso Concello.
Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com

BOLETIN INFORMATIVO DECEMBRO 2015

Así mesmo queremos recordarvos que estamos
á vosa disposición tanto para escoitar suxerencias
como para invitarvos a participar das nosas reunións.

¡POLOS VECIÑOS despídese cos mellores
desexos para o vindeiro ano 2016!

Síguenos en Facebook: Polos Veciños

Email: polosvecinos@gmail.com


BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 1/8
 
BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 2/8
BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 3/8
BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 4/8
BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 5/8
BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf - página 6/8
 

Descargar el documento (PDF)

BOLETIN_1_DECEMBRO_2015 .pdf (PDF, 264 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF boletin 1 decembro 2015
Documento PDF por que o bng votou no pleno en contra
Documento PDF fb expediente 16014716 un ano de incumplimiento
Documento PDF reuni n de los vecinos de carrascal con el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de zamora
Documento PDF 01mecoset06
Documento PDF copia de 20130610 inclusi n del barrio de carrascal en el servicio zamora te presta la bici

Palabras claves relacionadas