PAPAGAIO7 ABRIL 2020 DIXITAL.pdf


Vista previa del archivo PDF papagaio7--abril-2020-dixital.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7

Vista previa de texto


2

3

Edita: Edicións Moito Conto
Director: Abraham Carreiro
Redacción: Policarpo Sanz, 17 - 3º A
36202 Vigo. Telf.: 986225899

Colaboradores: Abraham Carreiro (Pierrot e
Lupo); Andrés Magán (Popicci); Antonio Hitos
(Órbita); Bea Lema (Ciencia); Cristian Robles
(Os inventos dos Coscobellos); Darío Vilas
(Os Lumens); Fermín Blanco (Construíndo

con Lupo); germán Torres (O Refuxio); iago
Araújo (inventos da humanidade); María
Lema (guión); Martín Romero (Actualidade);
Pepe Carreiro (Historia).
Subscricións: www.edicionsmoitoconto.com

Distribución: Consorcio Editorial galego
Av. Estación, 25. 36812 Redondela. Telf. 986
405 051. pedimentos@coegal.com
Depósito legal: Vg 628-2017
O PAPAgAiO imprímese en papel reciclado