Verslag KNNV Extremadura 2016 (1) .pdfNombre del archivo original: Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf
Título: Verslag KNNV Extremadura 2016
Autor: Henk Dommerholt

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Word / Mac OS X 10.11.6 Quartz PDFContext, y fue enviado en caja-pdf.es el 20/09/2016 a las 22:37, desde la dirección IP 80.103.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2553 veces.
Tamaño del archivo: 6.1 MB (29 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


KNNV reis Extremadura april 2016

1
Inhoud
Verslag Extremadura april 2016 .............................................................................................................. 3
Donderdag 21 april, Amsterdam - Madrid - Cabezabellosa ................................................................ 3
Vrijdag 22 april, Monfragüe Nationaal Park ........................................................................................ 3
Zaterdag 23 april, vlaktes van Cáceres ................................................................................................ 5
Zondag 24 april, Arrocampo - Almaraz - Plasensia .............................................................................. 6
Maandag 25 april, Peña de Francia - La Alberca - Granja de Granadilla ............................................. 7
Dinsdag 26 april, Galisteo - Valle del Alagon ....................................................................................... 8
woensdag 27 april, Bejar Mountains ................................................................................................ 10
Donderdag 28 april, Cabezabellosa - Tierras de Granadilla - Oliva de Plasencia .............................. 12
Vrijdag 29 april, Cabezabellosa - Valdecañas reservoir - Madrid ...................................................... 14
List of the Birds of Extremadura 21-30 april 2016. ............................................................................... 17
Plantenlijst ............................................................................................................................................ 28


2


Verslag Extremadura april 2016


Donderdag 21 april, Amsterdam - Madrid - Cabezabellosa
Verslag: Karin

We ontmoeten elkaar (11 deelnemers en Henk onze reisleider) op
Schiphol en vliegen vandaar naar Madrid waar onze lokale gids Ricardo
Montero op ons wacht. Henk in een gehuurd busje en Ricardo in zijn eigen
auto rijden ons naar het dorpje Cabezabellosa iets ten noorden van
Plasencia. Dit dorp ligt pakweg 250 km ten westen van Madrid.
Onderweg houden we onze 1e vogelstop alwaar we naar ik meen een
kleine trap zien.


Vrijdag 22 april, Monfragüe Nationaal Park
Verslag: Anke

We staan op de afgesproken tijd, 9.00 uur, op het dorpsplein klaar. Het regent, en gelukkig
kunnen we onder een afdak droog wachten. Vertrek 9.25 uur naar Montfragüe (door Ricardo
uitgesproken als monfrauwe!). Spoedig is het droog, zodat
we goed uitzicht hebben op een rotskam waar we de eerste
vale gieren zien zitten. Ook een monniksgier laat zich
bewonderen. Aan de andere kant van de weg weet Karin in
haar telescoop een mooie wielewaal te vangen. Ook
scheuren er de nodige oever- en roodstuitzwaluwen langs.

Doorrijdend komen we bij een bekende plek met een grote
rotspiek aan het water, de Salto del Gitano. Het zit er vol met
honderden vale gieren waarvan een aantal even later de
lucht in gaat. Zo'n groot aantal vlak bij elkaar is een heel
bijzonder gezicht. Een stukje verderop hebben we mooi
uitzicht op een broedend paartje zwarte ooievaars. En
Ricardo weet ons met zijn scherpe blik te attenderen op een
slechtvalk met jong. We zien dan al snel ook diverse nesten van vale gieren met hun kroost.
3
Inmiddels is de zon doorgebroken en
als we in de buurt van het
bezoekerscentrum van NP
Monfragüe gaan lunchen, kunnen we
ons in de warmte door onze
felgroene plastic lunchzak laten
verrassen.

We lopen nog een stukje door
prachtige bloemenweides met o.a.
heel veel weegbree, slangenkruid en
rood (af en toe blauw) guichelheil
voor we verder rijden naar de Taag.
Langs de oevers van de Taag staat het vol met bloeiende cistusstruiken. Aan de overkant van
de rivier weet Ricardo een nest met een broedende aasgier te vinden. Wat een grappig beest
is dat, met zijn witte ruige kop en gele snavel. Een stukje verder is hoog in de bomen een
nest van de Spaanse keizerarend te zien. In het begin zien we alleen een klein stukje van een
kop, maar na een tijdje gaat het vrouwtje staan en zien we haar geheel. Even later komt het
mannetje aanvliegen en gaat op een nabije rots zitten. Het vrouwtje is inmiddels weer
weggedoken. Vermoedelijk vindt ze het nog niet nodig om afgelost te worden. Het mannetje
blijft dus maar rustig wachten....
Ongeveer 16.30 uur rijden we terug langs de Taag en doen de stuwdam aan. Heel in de verte
blijkt op een elektriciteitsmast een havikarend te zitten. Dichterbij in de lucht zweven de
nodige zwarte en enkele rode wouwen langs. Ze eten volgens
Ricardo graag onoplettende zwaluwtjes, die daar in groten getale
langs schieten. Even later cirkelt ook nog niet ver van ons een
slangenarend langs. De onderkant van de vleugels is prachtig
zilverwit met een zwart vlekjespatroon.
We rijden verder terug richting de snelweg en rijden door een
groot gebied waar ze nieuwe boompjes aangeplant hebben. Er
staan heel veel staakjes met een huls van gaas. Het moet een
natuurlijk begroeiing worden.
In de buurt van ons dorp zwaaien we nog even af naar een plek waar veel bijeneters zijn.
Ook hoog in de lucht is weer veel nieuws te zien: buizerds, een wespendief en een
dwergarend.
19.45 uur zijn we terug in ons dorp Cabezabellosa. Even douchen, wat ordenen in de kamer
en 20.30 uur aan tafel. Lijsten zullen we een dag later doen, want de dag is al lang genoeg
geweest.
Rond half elf rollen we ons bed in...


4
Zaterdag 23 april, vlaktes van Cáceres
Verslag: Gay

Vandaag staan de vlaktes van Cáceres op het programma.
Het is eigenlijk een hoogvlakte met een steppe-achtig karakter, gelegen in de driehoek
tussen Plasencia, Cáceres en Trujillo.
Het gebied is ongeveer 100.000 ha groot en zeer verlaten.
De bodem is buitengewoon stenig
waardoor er weinig méér groeit dan
grassen en bloeiende kruiden.
In de zomer zal het er vast uitgedroogd
en bruin uitzien; nu echter is alles
bedekt met een weelderig tapijt van
bloemen in de mooiste
kleurencombinaties, maar vooral veel
geel en paars. Het heeft in de afgelopen
periode dan ook flink geregend en
overal staan nog poeltjes water.
Om dit gebied te bereiken moeten we
65 km zuidwaarts rijden langs de A66 waar we afslag 523 nemen bij Hinojal richting Talaván.
Van daar af zwerven we met de auto's langs stenige zandweggetjes, de kijkers steeds in de
aanslag.

We picknicken daar waar Ricardo een kuifkoekoek weet te zitten, maar helaas laat die zich
niet zien. Wel vindt Lis er de zeldzame "Dipcadi Serotinum" , die in de flora bij de
Ornithogalum staat ingedeeld.
Na de lunch worden we verblijd met een aantal fantastische waarnemingen:
een grote trap, die majestueus langs onze bus vliegt, een
paar blauwe eksters en een aantal scharrelaars waarvoor
een hele reeks houten nestkastjes aan de langs de weg
staande telefoonpalen zijn bevestigd. Ook de
melanistische ondersoort van de grauwe kiekendief komt
overvliegen.
De witbuikzandhoenders laten zich ook goed zien met behulp van de telescoop.
Maar natuurlijk is dit slechts een greep uit het totaal aantal soorten dat we die dag zien.
Vooruit, nóg een greep:
Boven onze hoofden de zang van de kalander leeuwerik, de uitbundig zingende grauwe gors,
de kuifleeuwerik, de roodkop klauwier enz. enz.
Wàt een dag!


5
Zondag 24 april, Arrocampo - Almaraz - Plasensia
Verslag: Margriet

Het was een onbewolkte dag met in het dorp natuurlijk gelijk al waarnemingen van Huismus,
Vale gierzwaluw en zwarte spreeuw. Onderweg naar onze eerste stop zagen we o.a.
bijeneters, blauwe eksters, zwarte en rode wouw (en velden met zonnepanelen: goede
zaak!).
We sloegen af bij afslag 9 van de A1, de CC53 op richting Serrejón naar het waterreservoir
(kunstmatige meer) van Arrocampo met irrigatie kanalen en watertorens voor de opwekking
van energie.

Als eerste werd gestopt op een weg met aan beide zijden water. De meeste vogels zaten
natuurlijk bij het ondiepe deel. Hier hoorden en zagen we de grote karekiet prachtig zingen.
Ook heel mooi een paartje krooneenden, kemphanen, steltkluten en koereigers, naast nog
andere - bij ons bekende - watervogels.
Verder langs de weg een vogelobservatiehut met een ooievaarsnest erboven en huismussen
in kunstnestjes langs de dakrand. Bij een bezoekerscentrum met vogelhut hebben we de
snor, lachstern, purperreiger, woudaapje, kwak
en purperkoet gespot. Henk en Ricardo hebben
als enige twee de buidelmees gehoord. Ricardo
zag nog even het baardmannetje.
Gezien het prachtige weer lunchten we in het
gras langs de waterkant. Regelmatig zagen we
woudaapjes heen en weer vliegen en zo nu en
dan ook de purperkoet rondscharrelen in het
riet nabij zijn nest. Twee mensen kregen bij hun
sanitaire bezoek aan het bezoekerscentrum
voor iedereen een kaart van het gebied. Een
mooi aandenken.

Na het eten naar de kalkhellingen van Almaraz
met een enorme soortenrijke vegetatie
waaronder prachtige orchideeën die niet in Nederland voorkomen. Op de borden
informatie over de verschillende soorten. We hoorden europese kanaries en putters alom,
en meerdere keren vloog een dwergarend over.
Vervolgens naar een speciale locatie waar we flink omhoog zijn gelopen voor de Spaanse
keizerarend. Het was die middag aardig warm, dus heerlijk om boven, in de schaduw te
kijken en uit te rusten. Een monniksgier zeilde boven ons hoofd. De keizerarend, die Ricardo
heel ver weg zag vliegen, konden wij niet echt onderscheiden op die afstand. Op de
wandeling terug mooie velden met meizoentjes onder de olijfbomen en zingende blauwe
rotslijsters. Genieten dus! Prachtig weer terwijl het in Nederland erg koud was met zelfs
hagelbuien.
6
Tot slot op zoek naar de grijze wouw. Ricardo reed verschillende rondjes
om ons dit prachtige roofvogeltje te laten zien. Echter in geen velden of
wegen een grijze wouw. Er was behoefte om even de bus/auto uit te gaan
voor een korte wandeling. Naast de bloeiende bermen en velden zagen we
heel mooi de gele nestjes van de Spaanse mus onder de ooievaarsnesten
zitten. Ze vinden als "onderhuurder" in de grote takkennesten van de ooievaars beschutting
en voedsel.
Op weg terug naar de snelweg toch nog een grijze wouw op een elektriciteitsdraad. Even
later nog een in een nabij gelegen boom. Dus twee stuks! Waarschijnlijk een nest in de
betreffende boom. Een grijze wouw kan 3 broedsels per jaar hebben als ze op een plek zitten
met veel woelmuizen. Toch was dit de eerste grijze wouw van onze reis. Op de laatste dag
zagen een aantal van ons deze vogel een 2de keer. Deze vogel is zeker niet zo talrijk
vertegenwoordigd in het gebied als de zwarte en rode wouw, die we bijna iedere dag wel
ergens zagen vliegen.

Voldaan keerden we terug naar ons bergdorpje
waar we die avond lekkere paella geserveerd
kregen door Michel en zijn vrouw.
Uit het restaurant gekomen verraste Ricardo
ons nog op de dwergooruil, die op zijn geroep
aan kwam vliegen. Met de lamp van Ricardo
zagen we er twee op de balustrade van de
bovenverdieping van het restaurant zitten: een
prachtig gezicht! Het was een mooie heldere
sterrenhemel. Ook bij ons huisje nabij het
restaurant lokte Ricardo de uil door zijn geroep. Deze ging even op een tv-antenne zitten.
Een geweldige afsluiting van weer een prachtige dag!


Maandag 25 april, Peña de Francia - La Alberca - Granja de Granadilla
Verslag: Francien

Op 25 April vertrekken we met stralend weer vanuit Cabezabellosa,om na enkele honderden
meters alweer te stoppen voor de nachtegaal, cirlgors, wielewaal en de grote bonte specht.
Verrassend, zo dicht bij ons logeeradres. We rijden in noordwestelijke richting om al snel van
de grote weg af te slaan , richting la Granja, op weg naar de
rotsen van Valdelageve. Nauwelijks uit de auto of Klaske
verstuikt haar enkel lelijk, gelukkig na twee dagen kan ze
zich alweer zonder stokken voortbewegen. Op onze korte
wandeling horen en zien we de Orpheus spotvogel en de
boomleeuwerik. Gay vindt behoorlijk grote braakballen,
mogelijk van de vale gieren die hier met tientallen
7
rondvliegen. Het is 16 graden celsius en lichtbewolkt.
Verder naar het noordwesten, onderweg nog veel kale eiken. Deze soort komt later in blad
dan de andere soorten. Het ziet er een beetje onherbergzaam uit. We arriveren nu bij de
Peña di Francia, een hooggelegen rotsplateau ( 1700 meter),waar we een prachtig uitzicht
hebben over de Sierra di Francia.

De dames moeten plassen en dat kan
ook goed in het café, dat onderdeel is
van een bedevaartsoord voor
christelijke pelgrims naar de Zwarte
Maagd, Onze Lieve Vrouw van de Rots
van Frankrijk in heel Salamanca
aanbeden. We zien een blauwe
rotslijster,een alpenheggemus. Het is
fijn om hier langere tijd rond te lopen.
Tijdens de lunch kunnen we veel
soorten vogels aan ons lijstje
toevoegen: zwarte mees,
roodborsttapuit, provencaalse
grasmus, alpenkraai, heggemus, rotszwaluw, grijze gors, zwarte roodstaarttapuit.
Ontroerend gele narcisjes staan overal om ons heen en Ricardo brengt ons in kontakt met
een grote groep geiten die in de bossages rondstruinen.

Op de terugweg bekijken we tussen een groep luidruchtige Spaanse toeristen het bergdorp
la Alberca, de kerk is helaas op slot, maar er zijn nog wel wat aardige originele huizen.
Het is al laat in de middag als we in de buurt van la Granja nog een keertje uit de auto
klimmen om een hop te aanschouwen, 12 zwarte wouwen stappend in een weiland, drie
kleine torenvalken en genieten van het laagvallende strijklicht, heerlijk.


Dinsdag 26 april, Galisteo - Valle del Alagon
Verslag: Mariet

Op stap weer naar nieuwe soorten vogels.
We gaan naar het westen. Onderweg zien we een oude Romaanse
brug en vele aquaducten.
Bij Montehermoso rijden we door het stroomgebied van de Taag.
We zien weidegebieden met kleine plasjes. Hier zien we veel
steltkluten. Mooi is het vliegbeeld met de rode poten naar
achteren uitgestrekt. Verder o.a. lepelaars, de klapekster, hop,
grauwe gors, kemphanen, graszanger, roodborsttapuit, grote
karekiet, zomertaling. Apart wil ik hier benoemen de uitheemse
8
soorten: tijgervink (indiase soort, nog niet in zomerkleed) en Sint-Helenafazantje (afrikaanse
soort) die hier vertoeven in de oevervegetatie. Beide soorten hebben we mooi kunnen
bewonderen.
Op weg naar Galisteo zien we parende torenvalken op een mast en een rode patrijs laat zijn
rode oog en snavel even mooi zien.

In Galisteo beklimmen we via een smal trapje de stadsmuur (gebouwd door de Almohaden,
arabisch volk) en kijken we uit op het landschap en de stad. De vale gierzwaluwen vliegen
over de stad.
We bezoeken een “albergue” voor de
koffie.
Daarna gaan we richting Coria. In het dal
van Rio Alagón zien we veel
droogschuren (secadores) in een vrij
open landschap. Deze schuren dienden
in het verleden voor het drogen van
tabak en paprika. Momenteel worden ze
nog wel gebruikt voor het drogen van
graan en mais. Ricardo, onze gids, vertelt
dat de welgestelden uit deze streek in
het verleden rijk zijn geworden van de teelt van tabak en paprika.

We picknicken bij Embalse de Alcántara bij het dorpje Cachorrilla: water, rotsformaties,
steeneiken, cistus ladanifer, vele bloemen, een en al rust en schoonheid. Vale gieren zien
we op de rotsen of rondvliegend. Daartussen de aasgier en als klapper de steenarend zittend
op een hoge rots. De blauwe rotslijster zien we
en horen we zingen. Vier zwarte ooievaren in
thermiek. Een roodborst horen we, een
zeldzaam vogeltje voor aldaar.
Bij Embalse de Portage staat het water vrij hoog
waardoor we minder vogels zien dan onze gids
verwacht. We zien de Iberische gele kwikstaart,
lepelaars, ooievaars in nesten op boomstronken
in het water. De nesten worden tevens gebruikt
als nestgelegenheid door de Spaanse mus.
Bij El Batan ziet onze gids en enkele van ons op
de weg een mangoest, egyptische mangoeste,
een klein, katachtig roofdier. Verder de Iberische gele kwikstaart, roodborsttapuiten en
nogmaals de tijgervink.


9
Als afsluiting van de dag gaan we we nog naar een gebiedje iets hoger dan ons dorp waar we
verblijven. Een weiland met rotsen waar we prachtig de ortolaan, brilgrasmus en blonde
tapuit zien in de kijker. De kleine zwartkop horen we zingen. Een prachtig gebied.

De dag was een weldaad aan
mooie vogels. Na het eten kregen
we een extra toetje: uilen en
nachtzwaluwen kijken. We
gingen eerst naar Villar de
Placensia. Ricardo lokte de
kerkuil met zijn geluid. En jawel
de kerkuil zagen we even in de
nok van de kerk en even later
kregen we de steenuil te zien.
Verder richting Zarza de
Granadilla. Een lange rit in de
donkerte, met een lang hobbelig
en zanderige weg. Er leek geen eind aan te komen. We zagen een konijn en we waren blij.
Uiteindelijk de klapper, onze gids zag in zijn koplampen de moorse nachtzwaluw. In het licht
van de lampen bleef hij/zij liggen. Met continu de lamp erop konden we de nachtzwaluw tot
2 meter benaderen. Prachtig deze grootste nachtzwaluw van Europa met zijn grijs, bruin,
beigewit en zwart getekend verenkleed. Goed te zien de vleugeldekveren met zijn brede
lichte toppen. Nadat we de zaklamp uitdeden was de nachtzwaluw direct verdwenen. Iets
verderop hebben sommigen de gewone nachtzwaluw nog even gehoord. Geweldig dit
avontuur, de nachtrit van 2 uur zeker waard. Op de terugweg nog edelherten en bij ons dorp
nog een das te zien.


woensdag 27 april, Bejar Mountains
verslag: Karin

Het is woensdag 27 april - koningsdag.
Alweer dag 7 van onze reis door de Extremadura. Vandaag staat op het
programma Ambroz valley - Bejar mountains. We starten een uurtje
later omdat we vannacht nog op jacht zijn geweest naar uilen en
nachtzwaluwen. Volgens mij heeft Ricardo gewoon een nachtzwaluw
ingehuurd en betaald. Niet doorvertellen, maar hij bevestigde dit .. ze
maken deel uit van zijn familiebedrijf.
Vandaag rij ik met Gay en Mariet mee in de auto van Ricardo. De
engelse namen zitten niet goed in mijn hoofd. Dat is soms wat vogelen
met handicap.
Maar Ricardo heeft arendsogen.
10

De eerste stop is voor de waterspreeuw. Door Bejar loopt een klein stromend riviertje. De
lucky-ones zien hem inderdaad. Henk heeft het bewijs daarvan. Daarnaast nog een grote
(met zwarte bef ) gele kwik. Twee torenvalkjes op een antenne, een ooievaar met jongen en
een merel ter afsluiting.
BIj een skioord zien we een blauwborst. Hij zingt er vrolijk op los. Een rode rotslijster laat
zich spotten alsmede een waterpieper.
Daarna op een schilderachtig plaatsje lunchen we samen met een mooie grijze gors. Als
iedereen zijn pakketje verorberd heeft, gaan we nog op zoek naar de kuifmees. Die wordt
inderdaad gespot. Ook een vuurgoudhaantje en
een bergfluiter gaan vrolijk te keer.

We verlaten het leger van naaldbomen om in een
klein dorpje koffie/thee te drinken.
Als we verder gaan blijkt Henk met bus en al zoek
te zijn. Hij is de verkeerde kant opgereden. De
walkie-talkie raakt leeg .. maar gelukkig werkt de telefoon nog en keert hij om.

Een mooie stop tussen een volgend leger van naaldbomen alwaar we verrast worden door
de bergfluiter, staartmezen, bonte vliegenvanger en ander moois.
Nog een laatste stop in de bergen .. we zien vuurgoudhaantjes en een mooi stel gaaien .. en
ik dacht nog een spotvogel te zien. Dat werd gecorrigeerd .. het was een bergfluiter.
Uiteraard gelijk de bergfluiter in de app opgespoord. Bij het afspelen van het geluid ..
reageerde de bergfluiter direct door luid zingend terug te keren. Ja wil je nog duidelijker
overtuigd worden?

Op de terugweg rijden we door een
van origine joodse nederzetting.
Duidelijk zichtbaar aan
straatnaambordjes waarop een
joodse ster. Maar ook aan hotel
"synagoge" en meer van dat soort
verwijzigingen.
Zodra we de bergen uit kwamen
keerde de zon terug en liep de
temperatuur op.
De zwarte wouw vloog nog steeds op dezelfde plaats en thuis werden we verwelkomd door
de nagtegaal en koekoek.


11
Donderdag 28 april, Cabezabellosa - Tierras de Granadilla - Oliva de
Plasencia
Verslag: Sieneke

“ OP ZOEK NAAR DE ROSSE WAAIERSTAART”

Op het moment dat ik te horen krijg dat ik voor vandaag het verslag mag maken hebben we
al een week Extremadura achter de rug.
We hebben de vlaktes, de bergen en kliffen al bezocht en nu zijn de boomweiden of dehesas
aan de beurt.
De steppen worden gevormd door eindeloos
glooiende vlakten die met grassen en kruiden
begroeid zijn. Dankzij de uitgestrektheid en de
rust komen hier veel bijzondere vogelsoorten
voor, waaronder kleine en grote trap, kwartel,
griel, wit- en zwartbuikzandhoen,
vorkstaartplevier, grauwe kiekendief,
scharrelaar, zuidelijke klapekster en
kalanderleeuwerik.

Dehesas (boomweiden) zijn uitgestrekte bossen van steen- en kurkeiken, waarbij de bomen
op ruime afstand van elkaar staan. Er is meestal weinig tot geen ondergroei. Dehesas bieden
broedgelegenheid aan o.a. monniksgier en Spaanse keizerarend en zijn van groot belang voor
overwinterende kraanvogels. Na de loting; wie er deze dag bij Ricardo in de auto mag, gaan
we op pad naar de 'wooded areas of Granadilla'. Onderweg stoppen we voor een klein vogeltje
in zijn soort die op een steen 'n uiltje dacht te kunnen knappen ware het niet dat hij bruut
gestoord werd door een paar vogelaars die met geluiden van een soortgenoot zijn rust
kwamen verstoren.

Ook passeren we de ruïnes van de
Romeinse stad van Caparra.
We hebben zicht op de boog, het symbool
van de stad met daarachter het forum zo
lees ik op de site. De bevoorrechte positie
aan de Via de la Plata tijdens het bewind
van keizer Vespasianus versterkt de groei
van het stadje. Ik hou van geschiedenis en
zou graag alle ins en outs willen weten,
maar ik moet mij nu maar even op de
vogels en plantjes richten, daar heb ik mijn
handen (of eigenlijk mijn hoofd) al vol aan.

12
Aangekomen op de plek van bestemming liet de rosse waaierstaart zich niet zien.
Jammer, maar eerlijkheidshalve moet ik toch toegeven dat ik de wandeling die met het
zoeken gepaard ging errug kon waarderen. Afgelopen dagen waren gevuld met
kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilometers lange ritten, naar de mooiste plekken weliswaar, maar van een beetje
bewegen wordt een mens toch ook wel gelukkig. De omgeving met olijfbomen en het gezang
van de Europese kanarie, de nachtegaal, de
altijd aanwezig zijnde grauwe gors en niet te
vergeten de bloemenpracht staan nog steeds in
mijn geheugen gegrift. Verderop, op weg naar
de lunchplek, maakten voor wie toch enigszins
teleurgesteld was, de prachtige kleuren van de
bijeneters en een nieuwe soort op onze lijst, de
rotsmus een hoop goed. Na de lunch aan het
water in Grandja de Granadilla eindigen wij de
dag in Villar de Plasencia, 7 km van ons dorp
Cabezabellosa. Ik geniet ontzettend van het landschap met eiken waaronder koeien met hun
kalveren rondstappen. Heerlijk weer, af en toe een vogeltje, prima gelegenheid dus om te
relaxen en mijn gedachten de vrije loop te laten wat er afgelopen week allemaal is
gepasseerd. Er is wat lichamelijk leed geweest zat ik mij te bedenken, een bijensteek,
zonverbrand en een verstuikte enkel om maar wat te noemen. Op materieel vlak alleen het
waarschuwingslampje betreffende de banden van de bus vanmorgen, wat verholpen kon
worden door er wat lucht in te blazen.
Maar de middag is nog niet voorbij als ik hoor dat iemand haar telefoon niet meer kan
vinden. Uit de zak van haar broek gevallen. Er wordt
nog gezocht op plekken waar ze heeft gezeten, maar
het lijkt als zoeken naar 'n speld in een hooiberg. Bellen
heeft geen zin want de telefoon staat op de
vliegtuigmodus.
Gelukkig geen lichamelijke narigheid maar wel gedoe.
Naar de politie in Plasencia om aangifte te doen en
voor de eigenaresse van de verloren telefoon enkele
dagen niet meer telefonisch bereikbaar zijn en verlies
van al haar nummers en foto's.

Voor we aan het diner gaan, oefenen we nog het afscheidsliedje voor Ricardo, over de
wielewaal. Tevens logo van zijn bedrijf en daarom zeer toepasselijk, dachten wij.

13
Kom mee naar buiten allemaal
Dan zoeken wij de wielewaal
En horen wij die muzikant
Dan is zomer weer in 't land

Dudeljo klinkt zijn lied (2x)
Dudeljo en anders niet

Hij woont in 't dichte eikenbos
Gekleed in gouden vederdos
Daar jodelt hij op zijn schalmei
Tovert onze harten blij!

Dudeljo klinkt zijn lied (2x)
Dudeljo en anders niet


Voor het gemak zongen wij het tweede couplet niet en ik denk dat we daar vele toehoorders
van het restaurant een plezier mee hebben gedaan.

Tijdens het diner hebben we tussen de gangen
door Ricardo en Henk bedankt voor hun
inbreng en gingen we na een eikellikeurtje met
besef van de laatste avond hier, voldaan
richting ons prachtige onderkomen om hier de
laatste nacht door te brengen.
Morgen onze laatste dag van de vakantie.

Ik geef mijn pen door aan Klaske die ons
meeneemt op avontuur naar de laatste dag van
de vakantie.

Vrijdag 29 april, Cabezabellosa - Valdecañas reservoir - Madrid
Verslag: Klaske

Als Henk de laatste koffers in het busje heeft gezet, nemen we roerend afscheid van de
dwergooruil die ons iedere avond bij het verlaten van het restaurant ons verraste met zijn
bijzonder grappige geluid.
Nog een laatste blik op de Umbilicums horizontalis op
de stenen muurtjes van ons bergdorpje Cabezabellosa
en we rijden achter Ricardo om 9 uur weg richting
luchthaven Barajas in Madrid.
Onderweg zullen we het stadje Plasencia aandoen,
maar omdat we nog heel graag de oranje

14
waaierstaart willen toevoegen aan onze soortenlijst houden we stil op een eenzaam
weggetje tussen enorme grote olijfbomengaarden waar volgens Ricardo, onze trouwe gids,
de oranje waaierstaart voorkomt.
Het is een zonnige ochtend en welgemoed lopen we tussen de prachtig gevormde oude
olijfbomen en volop bloeiende koekoeksbloemen en kuifhyacinten achter Ricardo aan.
We zien rode wouwen in de lucht, horen de europese kanaries, nachtegalen en cirl gorzen in
de olijfbomen zingen, maar de oranje waaierstaart? Ho maar!
Na anderhalf uur sjouwen en luisteren geeft
Ricardo het op met pijn in zijn hart. Hij is
zichtbaar teleurgesteld, het zou zo’n mooie
afsluiting van de laatste dag zijn geweest.
Ach, hindert niet. We zijn heel blij met deze
mooie ochtendwandeling door het prachtige
natuurschoon van Spanje.
Leo ziet nog een Spaanse pijpbloemvlinder op
Bellardia.
Iedereen stapt blijgemoed in de bus en in de
auto van Ricardo en rijden vrolijk verder als Henk plotseling een prachtige hermelijn over de
weg ziet lopen.

Onder het rijden stelt Gay voor om nog even de verschillen in zang van de grasmus,
graspieper en graszanger op de Ipad en Iphone te oefenen.
Dat lukt tamelijk goed. Lis weet
als beste de geluiden bij de juiste
vogel vast te stellen. Onder luid
gejuich krijgt ze een applaus en
een denkbeeldige bloemenkrans
op haar blonde hoofd.

De heerlijke geuren van bloeiende
brem en pas gemaaid gras
kunnen we helaas niet opsnuiven
omdat de ramen van het veel te
kleine busje niet open kunnen,
hetgeen een grote frustatie blijkt
tijdens onze tochten door het prachtige landschap van de Extremadura.
Ja, dat veel te kleine benauwde busje voor 9 personen, de ramen die niet open kunnen, de
weinige momenten dat we uit het busje mogen stappen, heeft nog heel veel voeten in de
aarde.
Heel jammer.

15
Voor de koffie heeft Henk een mooie zithoek geregeld op een prachtig terras langs een rivier
in het park van Plasencia.
De toch al goede sfeer wordt zelfs verhoogd met muziek van Schubert en schelle zang van de
cetti’s zanger.
De koffie met een gebakje is heerlijk en intussen probeert Sieneke op haar bekende vrolijke
en grappige manier uit te leggen waarom een bordercollie beter konijnen kan vangen dan
een ruwharige terriër.
Een korte wandeling door het mooi aangelegde park
van Plasencia levert toch wat aardige vogelsoorten op:
zwarte roodstaart, wielewaal en zelfs een ooievaar
vliegt over.
Aha, eindelijk na 10 dagen rotsige en stenige gebiedjes
vind ik hier op een oude muur van het stadje
muurvaren en muurleeuwenbek.
Boven de oude cathedraal van Plasencia vliegen
rotsgierzwaluwen, ooievaars en op de muren van de oude kerk umblicus horizontalis.
Op verschillende plaatsen van de cathedraal broeden vele ooievaars. Je kunt ze door het
hele stadje gezellig horen klepperen.
Leo legt uit dat in het stadswapen van Plasencia de ooievaar afgebeeld staat.
Sommigen van ons kopen in een snoezig winkeltje een stuk heerlijke geitenkaas en
eikelgenever, specialiteiten uit de regio.
Zelfs tijdens de lunch op een terras in een buitenwijk vliegen wouwen en een dwergarend
over.

Terugreis naar Madrid rijdend over de E-90:
Ricardo vertelde bij een burcht, die we zagen langs de
E-90, ooit een juveniele Spaanse keizerarend gezien te
hebben. Hij had daar ook het nest gevonden. Even
later op de snelweg E 90 zag hij hem warempel vliegen.
Twee van onze groep zagen onderweg een scharrelaar
op een draad zitten. Een uitdaging voor Ricardo, hij
sloeg het gebied op en is van plan om dat gebied uit te
gaan pluizen op zoek naar de scharrelaar. Het
voorbeeld van hoe Ricardo is: hij wil al de vogels in zijn
gebied weten. Naar de grijze wouw van Henk is hij vast
ook op zoek.

Tegen de avond bereiken we het hotel waar we die nacht zullen overnachten.
Het diner in het hotel is een mooie afsluiting van de 10 daagse vogelreis door Extremadura.

16


List of the Birds of Extremadura 21-30 april 2016.

Name

Naam NL

Day Day Day Day Day Day Day Day Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.- Little Grebe
Tachybaptus ruficollis
2.- Great Crested Grebe
Podiceps cristatus
3 .-Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis
4 .-Great Cormorant
Phalacrocorax carbo
5.-Great Bitterm
Botaurus stellaris
6.-Little Biterm
Ixobrychus minutus
7.-Night Heron
Nycticorax nycticorax
8.-Squaco Heron
Ardeola ralloides
9.-Cattle Egret
Bubulcus ibis
10.-Little Egret
Egretta garzetta
11.-Great Egret
Egretta alba
12.-Grey Heron
Ardea cinerea
13.-Purple Heron
Ardea purpurea
14.-Black Stork
Ciconia nigra
15.-White Stork
Ciconia ciconia
16.-Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
17.-Eurasian Spoonbill
Platalea leucorodia
18.-Egyptian Goose
Alopochen aegyptiaca

Dodaars

X

X1

FuutXX2

Geoorde Fuut

AalscholverXX

X

3

Roerdomp

WoudaapX4

KwakX5

Ralreiger

Koereiger

X

XX

X

6

Kleine
Zilverreiger
Grote
Zilverreiger
Blauwe Reiger

X

XX

X

7XX

X

8

X

XXXX

X

9

PurperreigerX10

Zwarte OoievaarX

X

X11

Ooievaar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Zwarte Ibis

LepelaarXX13

NIJLGANSX14

17
19.-Greater White-fronted Goose
Anser albifrons
20.-Greylag Goose
Anser anser
21.-Ruddy Shelduck
Tadorna ferruginea
22.-Common Shelduck
Tadorna tadorna
23.-Eurasian Wigeon
Anas penelope
24.-Gadwall
Anas streptera
25.-Common Teal
Anas crecca
26.-Mallard
Anas platyrhynchos
27.-Northern Pintail
Anas acuta
28.-Garganey
Anas querquedula
29.-Northern Shoveler
Anas clypeata
30.-Marbled Duck
Marmaronetta angustirostris
31.-Red-crested Pochard
Netta rufina
32.-Common Pochard
Aythya ferina
33.-Ferroginous Duck
Aythya nyroca
34.-Tufted Duck
Aythya fuligala
35.-European honey Buzzard
Pernis apivorus
36.-Black Shouldered Kite
Elanus caeruleus
37.-Black Kite
Milvus migrans
38.-Red Kite
Milvus milvus
39.-Egyptian Vulture
Neophron percnopterus
40.-Griffon Vulture
Gyps fulvus
41.-Black Vulture
Aegypius monachus
42.-Short-toed Eagle
Circaetus gallicus
43.-Western Marsh Harrier
Circus aeruginosus

Kolgans

Grauwe Gans

Casarca

Bergeend

Smient

Krakeend

X

XX15

Wintertaling

Wilde Eend

X

X

X

XX

XX

16

Pijlstaart

ZomertalingX17

Slobeend

Marmereend

KrooneendX18

Tafeleend

Witoogeend

Kuifeend

Wespendief

Grijze WouwX

X

19

Zwarte Wouw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

Rode Wouw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

AasgierX

X

XX22

Vale Gier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

MonniksgierX

X

X

X

X24

Slangen- arendX

X

X25

Bruine
Kiekendief

XX

XX

X

26

18
44.-Hen Harrier
Circus cyaneus
45.-Montagu’s Harrier
Circus pygargus
46.-Northerm Goshawk Accipiter
gentilis
47.-Eurasian Esparrowhawk
Accipiter nisus
46.-Common Buzzard
Buteo buteo
47.-Spanish Imperial Eagle Aquila
adalberti
48.-Golden Eagle
Aquila chrysaetos
49.-Booted Eagle
Hieraetus pennatus
50.-Bonelli´s Eagle
Hieraetus fasciatus
60.-Osprey
Pandion haliaetus
70.-Lesser Krestel
Falco naumanni
71.-Common Krestel
Falco tinnuculus
72.-Merlin
Falco columbarius
73.-Eurasian Hobby
Falco subbuteo
74.-Peregrine
Falco peregrinus
75.-Red-legged Partridge
Alectoris rufa
76.-Common Quail
Coturnix coturnix
77.-Water Rail
Rallus aquaticus
78.-Spotted Crake
Porzana porzana
79.-Little Crake
Porzana parva
80.-Common Moorhen Gallinula
chloropus
81.-Purple Swamp-hen Porphyrio
porphyrio
82.-Eurasian Coot
Fulica atra
83.-Little Bustard
Tetrax tetrax
85.-Great Bustard
Otis tarda

Blauwe
Kiekendief
Grauwe
Kiekendief
Havik

X

27

XXX

28

Sperwer#

BuizerdX

X

X

X

X

X

X

X

29

Spaanse
Keizerarend
SteenarendXX

X

30X31

DwergarendX

X

XX

X

X

X

32

HavikarendX33

Visarend

Kleine Torenvalk

XX

X

X

X

XX

34

Torenvalk

X

X

X

XXX35

Smelleken

Boomvalk

SlechtvalkX36

Rode Patrijs

X

XX37

KwartelXX38

WaterralX39

Porselein- hoen

Klein
Waterhoen
WaterhoenXXX40

PurperkoetX41

MeerkoetXX42

Kleine Trap

XXX

43

Grote Trap

X

44

19
86.-Black-winged Stilt
Himantopus himantopus
87.-Pied Avocet
Recurvirostra avosetta
88.-Stone Curlew
Burhinus oedicnemus
89.-Little Ringed Plover
Charadrius dubius
90.-Common Ringed Plover
Charadrius hiaticula
91.-Kentish Plover
Charadrius alexandrinus
92.-European Golden Plover
Pluvialis apricaria
93.-Grey Plover
Pluvialis squatarola
94.-Northern Lapwing Vanellus
vanellus
95.-Red Knot
Calidris canutus
96.-Sanderling
Calidris alba
97.-Little Stint
Calidris minuta
98.-Temminck´s Stint
Calidris temminckii
99.-Curlew Sandpiper
Calidris ferruginea
100.-Dunlin
Calidris alpina
101.-Ruff
Philomachus pugnax
102.-Jack Snipe
Lymnocryptes minimus
103.-Common Snipe
Gallinago gallinago
104.-Eurasian Woodcock
Scolopax rusticola
105.-Black -tailed Godwit Limosa
limosa
106.-Bar-tailed Godwit
Limosa lapponica
107.-Whinbrel
Numenius phaeopus
108.-Eurasian Curlew Numenius
arquata
109.-Collared Pratincole
Glareola pratincola
110.-Spotted Redshank
Tringa erythropus

Steltkluut

XX

XX

X

45

Kluut

Griel

Kleine Plevier

#Bontbek- plevier

Strandplevier

Goudplevier

Zilverplevier

Kievit

X

X

X

46

Kanoet

Drieteen-
strandloper
Kleine
Strandloper
Temmincks
Strandloper
Krombek-
strandloper
Bonte
Strandloper
KemphaanX47

Bokje

Watersnip

Houtsnip

Grutto

Rosse Grutto

Regenwulp

Wulp

Vorkstaart
plevier
Zwarte Ruiter

X

48

20
111.-Common Redshank Tringa
totanus
112.-Common Greenshank Tringa
nebularia
113.-Green Sandpiper
Tringa ochropus
114.-Wood Sandpiper
Tringa glareola
115.-Common Sandpiper Actitis
hypoleucos
116.-Black-headed Gull
Larus ridibundus ??
117.-Lesser Black backed Gull
Larus fuscus
118.-Yellow-legged Gull
Larus cachinnans
119.-Gull-billed Tern Gelochelidon
nilotica
120.-Common Tern
Sterna hirundo
121.-Little Tern
Sterna albifrons
122.-Whiskered Tern Chlidonias
hybridus
123.-Black Tern
Chlidonias niger
124.Black bellied Sandgrouse
Pterocles orientalis
125.-Pin-tailed Sandgrouse
Pterocles alchata
126.-Rock-Dove / Fral Pigeon
Columba livia
127.-Stock Dove
Columba oenas
128.-Common Woodpigeon
Columba palumbus
129.-Eurasian Collared Dove
Streptopelia decaocto
130.-European Turtle Dove
Streptopelia turtur
131.-Great Spotted Cuckoo
Clamator glandarius
132.-Common Cuckoo Cuculus
canorus
133.-Barn Owl
Tyto alba
134.-European Scops Owl
Otus scops
135.-Eurasian Eagle Owl
Bubo bubo

Tureluur

Groenpoot-
ruiter
Witgat

Bosruiter

OeverloperXX49

Kokmeeuw

Kleine Mantelmeeuw
Geelpoot-
meeuw
LachsternX50

Visdief

Dwergstern

Witwang- stern

Zwarte stern

Zwartbuik-
zandhoen
Witbuik-
zandhoen
Rotsduif

X

51

X

X

X

X

X

X

X

52

Holenduif

X

53

HoutduifXX

X

X

XX

54

Turkse Tortel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55

ZomertortelXX56

Kuifkoekoek

X

57

KoekoekX

X

X

X

X

X

X

X

58

KerkuilX59

DwergooruilX

X

X

X

60

Oehoe

21
136.-Little Owl
Athene noctua
137.-Tawny Owl
Strix aluco
138.-Long-eared Owl
Asio otus
139.-Short-eared Owl
Asio flammeus
140.-European Nightjar
Caprimulgus europaeus
141.-Red-necked Nightjar
Caprimulgus ruficollis
142.-Common Swift
Apus apus
143.-Pallid Switf
Apus pallidus
144.-Alpine Switf
Apus melba
145.-White-rumped Swift Apus
caffer
146.-Common Kingfisher Alcedo
athis
147.-European Bee-eater Merops
apiaster
148.-European Roller
Coracias garrulus
149.-Eurasian Hoppoe
Upupa epops
150.-Eurasian Wryneck
Jynx torquilla
151.-I. Green Woodpecker
Picus sharpei
152.-G.Spotted Woodpecker
Dendrocopos major
153.-L.Spotted Woodpecker
Dendrocopos minor
154.-Calandra Lark
Melanocorypha calandra
155.-Greater Short-toed Lark
Calandrella brachydactyla
156.-Crested Lark
Galerida cristata
157.-Thekla Lark
Galerida tecklae
158.-Word Lark
Lullula arborea
159.-Eurasian Skylark
Alauda arvensis
160.-Sand Martin
Riparia riparia

SteenuilXX61

Bosuil

X

X62

Ransuil

Velduil

Nacht-zwaluw

Moorse
Nachtzwalu
Gierzwaluw

X

63

X

X

X

XX

X

X

X

64

Vale
Gierzwaluw
Alpen-
gierzwaluw
Kaffer-
gierzwaluw
IJsvogelX

X

X

X

X

X

X

X

65

X

66#XX67

Bijeneter

X

X

X

X

X

XX

X

68

Scharrelaar

X

69

Hop

X

X

X

X

X

X

X

X

X

70

Draaihals

Groene Specht

XX

71

Grote Bonte
Specht
Kleine Bonte
Specht
Kalander-
leeuwerik
Kortteen-
leeuwerik
Kuif- leeuwerik

XX

72

X

X

X

73

XX

74

XX

XX

X

75

Thekla-
leeuwerik
Boom-
leeuwerik
Veld- leeuwerikX

X

X

X

XX

X

76X

X

X77

XX

X

X

78

Oever- zwaluwXX

X

79

22
161.-Eurasian Crag Martin
Ptyonoprogne rupestris
162.-Barn Swallow
Hirundo rustica
163.-Red-rumped Swallow
Hirundo daurica
164.-Common House Martin
Delichon urbica
165.-Tawny Pipit
Anthus campestris
166.-Red throated Pipit
Anthus cervinus
167.-Tree Pipit
Anthus trivialis
168.-Meadow Pipit
Anthus pratensis
169.-Water Pipit
Anthus spinoletta
170.-Yellow Wagtail
Motacilla flava
171.-Grey Wagtail
Motacilla cinerea
172.-White Wagtail
Motacilla alba
173.-White-throated Dipper
Cinclus cinclus
174.-Winter Wren
Troglodytes troglodytes
175.-Dunnock
Prunella modularis
176.-Alpine Accentor
Prunella collaris
177.-Rufous-tailed Scrub Robin
Cercotrichas galactotes
178.-European Robin
Erithacus rubecula
179.-Common Nigthtingale
Luscinia megarhynchos
180.-Bluethroat
Luscinia svecica
181.-Black Redstart Phoenicurus
ochruros
182.-Common Redstart
Phoenicurus phoenicurus
183.-Whinchat
Saxicola rubetra

184.-Common Stonechat Saxicola
torquata
185.-Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe

RotszwaluwX

XX

X80

Boeren- zwaluw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

81

Roodstuit-
zwaluw
HuiszwaluwX

X

X

X

82

X

X

X

X

X

XX

X

83

Duinpieper

Roodkeel-
pieper
Boompieper

Graspieper

XX

84

WaterpieperX

X

85

Gele KwikstaartXX86

Grote Gele
Kwikstaart
Witte
Kwikstaart
Water- spreeuw

X

87

X

X

X

X

X

X89

X

90

Winter- koningX

XX

91

Heggemus

XX

92

Alpen-
heggemus
Rosse
Waaierstaart
RoodborstXX

XX

93

NachtegaalX

X

X

X

X

X

X

X

94

Blauwborst

X

95

Zwarte
Roodstaart
Gekraagde
Roodstaart
PaapjeX

X

X

X

X

X

X96#

X

X97

Roodborst-
tapuit
Tapuit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

98X

XX

99

23
186.-Black-eared Wheatear
Oenanthe hispanica
187.-Black Wheatear Oenanthe
leucura
188.-Rufous-tailed Rock Thrush
Monticola saxatilis
189.-Blue Rock Thrush Monticola
solitarius
190.-Common Blackbird Turdus
merula
191.-Fieldfare
Turdus pilaris
192.-Song Thrusth
Turdus philomelos
193.-Redwing
Turdus iliacus
194.-Mistle Thrush
Turdus viscivorus
195.-Cetti´s Warbler
Cettia cetti
196.-Zitting Cisticola
Cisticola juncidis
197.-Savi´s Warbler
Locustella luscinioides
198.-Sedge Warbler Acrocephalus
schoeno..
199.-European Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus
200.-Great Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus
201.-Melodius Warbler Hippolais
polyglotta
202.-Dartford Warbler
Sylvia undata
203.-Spectacled Warbler Sylvia
conspicillata
204.-Subalpine Warbler
Sylvia cantillans
205.-Sardinian Warbler
Sylvia melanocephala
206.-Western Orphean Warbler
Sylvia hortensis
207.-Common Whitethroat Sylvia
communis
208.-Blackcap
Sylvia atricapilla
209.-Bonelli´s Warbler
Phylloscopus bonelli
210.-Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita

Blonde TapuitXX100

Zwarte Tapuit

Rode Rotslijster

X

101

Blauwe
Rotslijster
MerelXX

X

X102

X

X

X

X

X

X

X

X

X

103

Kramsvogel

Zanglijster#

Koperwiek

Grote LijsterXX

X

X104

Cetti’s ZangerXX

X

XX

X

105

Graszanger

X

XXX

X

106

SnorX107

Rietzanger

Kleine KarekietX108

Grote KarekietXX109

Orpheusspotvogel
Provencaalse
Grasmus
BrilgrasmusX

X

X110

X#

111X112

Baard-grasmusX113

Kleine ZwartkopXXX114

W. Orpheusgrasmus
GrasmusX115

XX

116

ZwartkopXX

XX

117

Bergfluiter

XX

118

Tjiftjaf

24
211.-Iberian Chiffchaff
Phylloscopus brehmii
212.-Willow Warbler
Phylloscopus trochilus
213.-Goldcrest
Regulus regulus
214.-Firecrest
Regulus ignicapillus
215.-Spotted Flycatcher
Muscicapa striata
216.-Pied Flycatcher
Ficedula hypoleuca
217.-Bearded Reedling Panurus
biarmicus
218.-Long-tailed Tit
Aeghitalos caudatus
218.-Crested Tit
Parus cristatus
219.-Coal Tit
Parus ater
220.-Great Tit
Parus major
221.-Blue Tit
Parus caeruleus
222.-Eurasian Nuthatch
Sitta europaea
223.-Wallcreeper
Tichodroma muraria
224.-Short-toed Treecreeper
Certhia brachydactyla
225.-Eurasian Penduline Tit Remiz
pendulinus
226.-Eurasian Golden Oriole
Oriolus oriolus
227.-Southern Grey Shrike Lanius
excubitor
228.-Woodchat Shrike
Lanius senator
229.-Eurasian Jay
Garrulus glandarius
230.-IberianMagpie
Cyanopica cockii
231.-Common Magpie
Pica pica
232.-Red-billed Chough
Pyrrhocorax pyrrhocorax
233.-Western Jackdaw
Corvus monedula
234.-Carrion Crow
Corvus corone

Iberische Tjiftjaf

Grauwe Fitis

Goudhaan

Vuur- goudhaan

XX

119

Gr. Vliegenvanger
Bonte
Vliegenvanger
Baardman

X

120X121

Staartmees

X

X122

Kuifmees

X

123

Zwarte Mees

XX

124

KoolmeesX

X

XX

X

X

X

125

PimpelmeesXX

X

X

X

X

X

126

Boomklever

X

127

RotskruiperX128

BoomkruiperX

XX

129

BuidelmeesXX130

WielewaalXX

X

X

X

X

X

131

Zuidelijke
Klapekster
Roodkopklauwier
GaaiX

X

X

X

X

X

X132

X

X

XX

XX

X

133

X

X

X

X

X

X134

Blauwe Ekster

XX

X

X

X135

Ekster

X

X

X

X

X

X

X

X

X

136

Alpenkraai

X

137

Kauw

X

X

X

X140

Zwarte KraaiX

X

X

X

141

25
235.-Common Raven
Corvus corax
236.-Common Starling
Sturnus vulgaris
237.-Spotless Starling
Sturnus unicolor
238.-House Sparrow
Passer domesticus
239.-Spanish Sparrow
Passer hispanoliensis
240.-Eurasian Tree Sparrow
Passer montanus
241.-Rock Sparrow
Petronia petronia
242.-Common Waxbill
Estrilda astrild
243.-Red Avadavat
Amandava amandava
244.-Common Chaffinch Fringilla
coelebs
245.-Brambling
Fringilla montifringilla
246.-European Serin
Serinus serinus
247.-European Greenfinch
Carduelis chloris
248.-European Goldfinch
Carduelis carduelis
249.-European Siskin
Carduelis spinus
250.-Common Linnet
Carduelis cannabina
251.-Common Crossbill
Loxia curvirostra
252.-Hawfinch
Coccothraustes cocc0..
253.-Eurasian Bullfinch Pyrrhula
pyrrhula
254.-Cirl Bunting
Emberiza cirlus
255.-Rock Bunting
Emberiza cia
256.-Ortolan Bunting
Emberiza hortulana
257.-Common Reed Bunting
Emberiza schoeniclus
258.-Corn Bunting
Miliaria calandra


RaafX

XX

X

X

X142

Spreeuw

Zwarte Spreeuw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

143

MusX

X

X

X

X

X

X

X

144

Spaanse MusX

X

XX

X

145

Ringmus

RotsmusXXX146

Sint-Helena-
fazantje
TijgervinkX147X148

VinkXX

X

X

XX

149

Keep

Europese
Kanarie
GroenlingX

X

X

X

X

X

X

X

150XXXX

X

151

PutterX

X

X

X

X

X

X

X

152

Sijs

Kneu

X

X

X

X153

Kruisbek

Appelvink

X

154

Goudvink

CirlgorsX

X

X

X

X155

Grijze Gors

X

X

X

156

OrtolaanX

X

157

Rietgors

Grauwe Gors

X

X

X

X

X

X

X

X

X

158

26Zwarte ooievaar Ciconia nigraBijenorchis Ophrys apifera Kuiflavendel Lavendula stoechas


27


Plantenlijst
opgemaakt tijdens M-2 reis in Extremadura 21-4-2016.

Vermeld zijn de hoogtepunten tijdens excursies naar het Orchidarium in Almaraz, stuwmeer
Arrocampo, Monfrague, Tieras de Granadilla, Caceres plains.

Paarse schijnspurrie
Spergularia rubra
Blaassilene
Silene vulgaris
Echte koekoeksbloem
Lychnis flos-cuculi
Duifkruid
Fumaria officinalis
Rotsnavelkruid
Umbilicus rupestris
Judasboom
Cercis siliquastrum
Lathyrus
Lathyrus setifolius
Vlas
Linumperenne
Bosviool?
Viola alba ?
Cistus wit
Cistus ladanifer
Cistus rose
Cistus albidus
Cistus
Cistus paviflorus
Blauw en rood guichelheil
Anagallis arvensis
Slangekruid-weegbree
Echium plantagineum
Kuiflavendel
Lavendula stoechas
Mariadistel
Silybum marianum
Distel rose
Galactites tomentosa
Affodil
Asphodelus fistilosus
Dipcadi
Dipcadi serotinum
Kuifhyacint
Muscari comosum
Scilla
Scilla bifolia
Narcis
Narcissus aureus
Narcis
Narcissus jonguila
Narcis
Narcissus bulbocodum
Lis
Iris psaudacorus
Bijenorchis
Ophrys apifera
Gele orchis
Ophrys lutea
Spiegel orchis
Ophrys incubacea

Neotinea conica
28
Tongorchis
Serapia lingua

Orchis champagneuxi
Italiaanse orchis
Orchis italica
Groot trilgras
Briza maxima
Lupine
Lupinus angusfolius
Mannetjesorchis
Orchis masculata
Bleke narcis
Narcissus palidulus
Kurkeik
Quercus suber
Weideklokje
Campanula lusitanica
Cistus wit
Cistus crispus


Omdat ik tijdens de laatste dag van de reis de vraag kreeg om de plantenlijst op te maken, heb ik niet
de juiste vindplaatsen en data van de gevonden planten kunnen noteren tijdens de excursies.
Klaske Kubbe.Geraadpleegde literatuur:
Crossbill Guides Extremadura.
Vogels kijken in de Extremadura, Luc Hoogenstein en Lianne Schroder.
Wilde Flora Rond de Middellandse Zee, Marjorie Blamey en Christopher Grey-Wilson.
Bergflora, Marjorie Blamey en Christopher Grey-Wilson.
Samenstelling verslag: Karin van Ettinger
Foto’s van verschillende deelnemers.

29

Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 1/29
 
Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 2/29
Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 3/29
Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 4/29
Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 5/29
Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf - página 6/29
 

Descargar el documento (PDF)

Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf (PDF, 6.1 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF verslag knnv extremadura 2016 1
Documento PDF raising the bar euromed a way forward info pack
Documento PDF cme import export promotional file el madronito
Documento PDF some notes on the history of the french cuisine carlos mirasierras
Documento PDF machado boletin novedades 4 9 19 zc
Documento PDF a few notes on the history of the spanish cuisine carlos mirasierras

Palabras claves relacionadas