Verslag KNNV Extremadura 2016 (1).pdf


Vista previa del archivo PDF verslag-knnv-extremadura-2016-1.pdf


Página 1...4 5 67829

Vista previa de texto


Zondag 24 april, Arrocampo - Almaraz - Plasensia
Verslag: Margriet

Het was een onbewolkte dag met in het dorp natuurlijk gelijk al waarnemingen van Huismus,
Vale gierzwaluw en zwarte spreeuw. Onderweg naar onze eerste stop zagen we o.a.
bijeneters, blauwe eksters, zwarte en rode wouw (en velden met zonnepanelen: goede
zaak!).
We sloegen af bij afslag 9 van de A1, de CC53 op richting Serrejón naar het waterreservoir
(kunstmatige meer) van Arrocampo met irrigatie kanalen en watertorens voor de opwekking
van energie.

Als eerste werd gestopt op een weg met aan beide zijden water. De meeste vogels zaten
natuurlijk bij het ondiepe deel. Hier hoorden en zagen we de grote karekiet prachtig zingen.
Ook heel mooi een paartje krooneenden, kemphanen, steltkluten en koereigers, naast nog
andere - bij ons bekende - watervogels.
Verder langs de weg een vogelobservatiehut met een ooievaarsnest erboven en huismussen
in kunstnestjes langs de dakrand. Bij een bezoekerscentrum met vogelhut hebben we de
snor, lachstern, purperreiger, woudaapje, kwak
en purperkoet gespot. Henk en Ricardo hebben
als enige twee de buidelmees gehoord. Ricardo
zag nog even het baardmannetje.
Gezien het prachtige weer lunchten we in het
gras langs de waterkant. Regelmatig zagen we
woudaapjes heen en weer vliegen en zo nu en
dan ook de purperkoet rondscharrelen in het
riet nabij zijn nest. Twee mensen kregen bij hun
sanitaire bezoek aan het bezoekerscentrum
voor iedereen een kaart van het gebied. Een
mooi aandenken.

Na het eten naar de kalkhellingen van Almaraz
met een enorme soortenrijke vegetatie
waaronder prachtige orchideeën die niet in Nederland voorkomen. Op de borden
informatie over de verschillende soorten. We hoorden europese kanaries en putters alom,
en meerdere keren vloog een dwergarend over.
Vervolgens naar een speciale locatie waar we flink omhoog zijn gelopen voor de Spaanse
keizerarend. Het was die middag aardig warm, dus heerlijk om boven, in de schaduw te
kijken en uit te rusten. Een monniksgier zeilde boven ons hoofd. De keizerarend, die Ricardo
heel ver weg zag vliegen, konden wij niet echt onderscheiden op die afstand. Op de
wandeling terug mooie velden met meizoentjes onder de olijfbomen en zingende blauwe
rotslijsters. Genieten dus! Prachtig weer terwijl het in Nederland erg koud was met zelfs
hagelbuien.
6