Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1) .pdf



Nombre del archivo original: Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1).pdf
Título: Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1)
Autor: Alfredo

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por PDFCreator Version 1.5.0 / GPL Ghostscript 9.05, y fue enviado en caja-pdf.es el 26/09/2012 a las 13:02, desde la dirección IP 95.21.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1588 veces.
Tamaño del archivo: 113 KB (3 páginas).
Privacidad: archivo público



Vista previa del documento


Assemblea Extraordinària Setembre 2012

N º Registre: 3

Acta de Assemblea extraordinària de l'Associació Catalana d'Agapornis

Data inici: 10 - 09-2012
Hora comença: 12:00
Data tancament: 2012.09.15
Hora tancament: 00:05
Lloc: en línia fòrum de l'associació

Assistents:
Sr / a. Alfredo Ruiz
Sr / a. Daniel Ramos
Sr / a. Amadeu Ortel
Sr / a. Lia Sanahuja
S'obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1 - Presentació i Aprovació del reglament de règim intern, si convé.
2 - Presentació candidats a delegats de les zones "comarques" sol · licitades
a aprovar per la junta directiva.
3 - Precs i preguntes.

1) Es facilita la documentació "reglaments de règim intern de ACA" en
format pdf, per ser descarregats i visualitzats per la directiva i socis d'AC
Estant tots els presents d'acord s'aprova i es tanca aquest punt.

Annex: El soci i tresorer Amadeu Ortel González demana la conformitat si
els socis que no han satisfet les quotes de l'exercici en curs, disposen
d'accés a les promocions acordades per ACA, la qual cosa se li passa
confirmació de la configuració d'aquests ex socis, aclarint el no accés a
aquests acords, passant a ser aquests mateixos de socis a usuaris del fòrum,
evitant així l'exclusió total.
2) Se sotmet a presentació i aprovació el segon punt del dia: Detall dels
socis sol · licitants a delegats per cobrir les següents zones "comarques"
-Alfredo M Ruiz Encinas amb DNI: 38.498 018C
Sol · licita la gestió de la seva zona d'influència com a delegat de la
comarca del Barcelonès
Delegació situat al c / .Nou de la Rambla 160, baixos-TD1-08.004 TELF:
628033143.
-Maria Neus Font Suriol amb DNI: 46631771F
Sol · licita la gestió de la seva zona d'influència com a delegada de l'Alt
Penedès
Delegació situat en Barri la Serra, Cal Montaner, Pacs del Penedes-08.796
TELF: 678705763.
-Jordi Paya Fullana amb DNI: 46961636Y
Sol · licita la gestió de la seva zona d'influència com a delegat de la
comarca del Baix Penedès
Delegació C / gall salvatge núm 9 Sant Jaume dels Domenys -43713 TELF:
615142443
-Jesús Mazo Paraire amb DNI: 39225006R
Sol · licita la gestió de la seva zona d'influència com a delegat del Bages.
Delegació situat al C / Sant Josep, n º 44 Balsareny-08.660 TELF:
646196716

-Concepció González Peña amb DNI: 39874332Z
Sol · licita la gestió de la seva zona d'influència com a delegada del
Tarragonès.
Delegació situat, urb. castell de Montornès, c / cafew n º 16 la Pobla de
Montornès-TEL: 646511588

PD: En el cas línia s'adjunta arxiu amb tot el detall exposat anteriorment, o
en diversos arxius per a cada punt a sotmetre a l'aprovació de la majoria.
El president i la totalitat de la junta directiva referent a la sol · licitud de
delegats i obertures de delegacions a les comarques sol · licitades pels
mateixos, és aprovada per total unanimitat.
3) Torn obert de paraules: obert aquest punt i no n'hi ha cap suggeriment, es
dóna per aprovat tots els punts tractats i tancada l'assemblea a data d'avui
2012.09.15.

Signat:

President / a Daniel Ramos Suárez

Secretari / a Alfredo Ruiz


Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1).pdf - página 1/3



Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1).pdf - página 2/3



Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1).pdf - página 3/3


Descargar el documento (PDF)

Acta Asamblea online extraordinaria Setembre 2012 (1).pdf (PDF, 113 KB)





Documentos relacionados


Documento PDF acta asamblea online extraordinaria setembre 2012 1
Documento PDF 50e campionats dels vall s
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014
Documento PDF cercles comarcals
Documento PDF lormagiugno2019
Documento PDF documento1

Palabras claves relacionadas