Revision de vida 22maio20 .pdfNombre del archivo original: Revision de vida 22maio20.pdf

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por / www.ilovepdf.com, y fue enviado en caja-pdf.es el 21/05/2020 a las 17:28, desde la dirección IP 87.125.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 861 veces.
Tamaño del archivo: 471 KB (12 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


REVISIÓN DE VIDA
Ferramenta que parte diretamente da nosa vida

Camiño de espiritualidade para unir fe e vida

Lectura cristiá da realidade que relaciona vida cotiá coa fe

Descubrimos a presenza de Deus na nosa realidade diaria

Escoitamos a súa chamada

Plantexamos que facer para respostar a Deus


REVISIÓN DE VIDA
“Agora ben, os principios xerais dunha doutrina social levan á
práctica comunmente mediante tres fases: primeira, exame completo
do verdadeiro estado da situación; segunda, valoración exacta desta
situación á luz dos principios, e terceira, determinación do posible ou
do obrigatorio para aplicar os principios de acordo coas circunstancias
de tempo e lugar. Son tres fases dun mesmo proceso que adoitan
expresarse con estes tres verbos: ver, xulgar e obrar.” (Mater et
Magistra, nº 236)
“O cristián laico fórmase especialmente na acción. Un
método eficaz na súa formación é a Revisión de Vida,
avalado pola experiencia e recomendado polo maxisterio da
Igrexa.” (Cristiáns Laicos, Igrexa no Mundo, nº 77)

REVISIÓN DE VIDA
Atopámonos con nós mesmos

Descubrimos a misión que cada un recibimos de Deus

Esperta en nós un dinamismo misioneiro

Axúdanos a adquirir un estilo de vida + coherente

Sitúanos como cristiáns na nosa vida diaria (e non só na
reunión)


REVISIÓN DE VIDA
ACTITUDES
Clima de confianza

Escoita

Liberdade

Respecto ás persoas e aos procesos persoais


REVISIÓN DE VIDA

ESQUEMA
1. Oración de entrada
2. Ver
3. Xulgar
4. Actuar
5. Oración final

VER

1. Aspectos concretos da realidade
Os FEITOS (non situacións xerais):
Concretos
Vividos pola persoa
Xorden do cotián
Recentes
2. Elección dun feito polo grupo
(para descubrir como Deus nos fala e que nos pide)

VER
3. Analizar máis o feito
(distinguir o trasfondo, o decisivo, o que está en xogo, actitudes,
motivacións, sen detalles superfluos)

4. Destacar o “aspecto formal” do feito
analizado
Aquí hai que decidir aquela actitude máis profunda e universal que
hai detrás.

5. Todos aportamos un feito de vida onde ese
aspecto formal destaca
(sen xuízos de valor nin opinións: obxectividade)

XULGAR

Non xulgar a ….
Deixarse iluminar e motivar pola Palabra de Deus
“A forma de situarme ante estes feitos, accións, acontecementos… en
que medida me impiden ou me permiten vivir como Xesús? Que
chamada recibo da súa Palabra?”
1. Xuízo humano – valoración persoal e sentimentos que brotan
2. Xuízo evanxélico - a nosa fe aliméntase da escoita da Palabra…
Buscar algún texto da Biblia que ilumine a nosa reflexión:

non facer unha lectura utilitarista

non presentar un feito similar

si que aporta nova luz

si á novidade de Deus

XULGAR
É acostumarse a ler o Evanxeo activamente

Tentar dar resposta desde a Palabra de Deus ao
que a vida plantexa


Que me está a pedir Deus?
Que cambios debo facer?
Que actitudes potenciar para seguir a súa vontade?

ACTUAR


Respostar ás cuestións:
A que me chama Deus?

Na miña vida diaria, que me está a pedir?


Momento de pasar á acción

Provocar un compromiso que nos leve a:

unha conversión persoal

unha transformación da realidade (cambios
das estruturas inxustas)

un anuncio explícito dun Deus que nos ama,
que nos salva e que vive en nós


ACTUAR


Compromisos (dentro dun plan/proxecto
evanxelizador)

Persoais (que non dependan doutros)

Concretos (que, cando, onde...)

Realistas (posibilidades)

Cercanos (realizables antes da seguinte reunión)


Compromisos grupais...

ESQUEMA REUNIÓN DE GRUPO
1. Oración inicial
2. Ver
Cada membro decide un feito de vida
persoal, conciso, en 1ª persona.
“Nunha reunión da comunidade entereime que un veciño
estaba en paro”

Decidimos
con
que
feito
nos
quedamos, só un; porque pasounos
algo semellante, parece interesante ou
é de actualidade.
Non buscamos o “cotilleo”.
A persoa do feito elixido explica máis
en detalle, circunstancias….
“Tivemos unha reunión da comunidade porque algúns non
están a pagar as cotas e foi cando nos enteramos que un
dos nosos veciños levaba bastante tempo en paro, por iso
non podía facerse cargo dos pagos da comunidade”

Entre todos, e sobre todo o animador,
axuda a buscar o “aspecto formal”.
“A axuda aos demais, defensa dos máis febles, medo a
meterse en problemas, silencio ante dificultades,
descoñecemento do que pasa ao noso arredor,
incomprensión…”

3. Xulgar
Que me está a dicir Xesús? Non se
trata de “xulgar a…”, senón de
deixarnos iluminar e motivar pola
Palabra de Deus.
4. Actuar
5. Oración final


Revision de vida 22maio20.pdf - página 1/12
 
Revision de vida 22maio20.pdf - página 2/12
Revision de vida 22maio20.pdf - página 3/12
Revision de vida 22maio20.pdf - página 4/12
Revision de vida 22maio20.pdf - página 5/12
Revision de vida 22maio20.pdf - página 6/12
 

Descargar el documento (PDF)

Revision de vida 22maio20.pdf (PDF, 471 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF revision de vida 22maio20
Documento PDF boletin 1 decembro 2015
Documento PDF el lenguaje de la ciencia
Documento PDF postostraballo
Documento PDF por que o bng votou no pleno en contra
Documento PDF es tiempo de elegir al capitan

Palabras claves relacionadas