Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID .pdfNombre del archivo original: Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf
Título: Vidrieres, nº 1 FINESTRALS .....CLÀSSICS..... 410u en 12p
Autor: Bonaventura

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por PDFCreator 2.1.2.0, y fue enviado en caja-pdf.es el 14/03/2018 a las 19:40, desde la dirección IP 77.210.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2630 veces.
Tamaño del archivo: 46.5 MB (12 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


VIDRIERES per

Volum nº
Rfa: PDF1VIDFINESTRALS
CLÀSSICS

Vidrieres per finestrals clàssics

© Baró d’Escornalbou
per Exincat

En aquest primer lliurament de vidrieres, hi
trobem més de 400 peces que he anat creant per les
meves edificacions Exin Castillos. Primer us he
volgut mostrar les unitats per ficar als quatre models
més clàssics de finestres, oferts per la barcelonina
Exin Lines Bros. En un volum futur, tocarem les
vidrieres per les altres finestres del repertori exinista.
Podem emprar les diferents propostes, com a
simple tancament formal de la finestra o també per
millorar l’aspecte visual en el cas de retroiluminar
des de dins, amb la tecnologia dels diodes LED, que
pot ser una opció ben encertada. Tots els vostres
suggeriments i comentaris, seran ben rebuts.

exincat.blogspot.com
►Finestres per torres rodones

►Finestres mitjanes amb reixa►Finestres per parets planes

►Finestres grans i/o portes petites

1 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Les quatre entranyables finestres clàssiques ELB
Els quatre models característics de la barcelonina Exin Lines Bros, fabricats a partir de 1968
i presents en els models emblemàtics de la casa. En la generació Popular de Juguetes, és van
reeditar amb algunes petites modificacions o mancances. La varietat de colors ens aclapara. Les
vidrieres dels models petits, són més aviat testimonials, però en les peces més grans és llueixen
molt més i podem visualitzar-les perfectament. Alerta amb les referències per trobar el nostre model.
............................................................................................................................................
Finestres clàssiques per torres rodones
Per encaix en torres circulars, en un espai d’1 x 2 exinis. Torres de Ø 3, de Ø 5, de Ø 7 exinis...
Ideada per Exin Lines Bros i posteriorment reeditada per Popular de Juguetes en diversos colors.

Rfa. Vidriera

12
Finestres clàssiques per torres i parets planes
Per encaix en superfícies planes, en un espai d’1 x 2,5 exinis. Requereix un arc de 3 exinis.
Creada per Exin Lines Bros i també reeditada per Popular de Juguetes en colors de tota mena.

Rfa. Vidriera

13
Finestres clàssiques amb reixa i noves obertes
Per encaix en superfícies planes, en un espai de 2 x 2,5 exinis. Requereix un arc de 4 exinis.
Ideada per Exin Lines Bros i reeditada per Popular de Juguetes, però sense la reixa habitual.

Rfa. Vidriera

22
Finestres clàssiques grans i/o portes petites
Per encaix en superfícies planes, en un espai de 2 x 3,5 exinis. Requereix un arc de 4 exinis.
Creada per Exin Lines Bros i reeditada per Popular de Juguetes. Serveixen també com a porta.

Rfa. Vidriera

23
2 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

12
22 mm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12 mm.
77 variants de vidriera
per guarniment i/o per
retroiluminació amb LED

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

3 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

13
28 mm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12 mm.
67 variants de vidriera
per guarniment i/o per
retroiluminació amb LED

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

4 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

22
1

28 mm.

2

3

4

5

6

7

8

9

23 mm.
39 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

5 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

22
23 mm. x 28 mm.
40 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

6 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

22
23 mm. x 28 mm.
40 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

7 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

23

1

39 mm.

2

3

4

5

6

7

8

9

23 mm.

27 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

8 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

23
23 mm. x 39 mm.

28 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

9 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

23
23 mm. x 39 mm.

28 variants de vidriera per guarniment
i/o per retroiluminació amb LED

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

10 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

23
23 mm. x 39 mm.

28 variants de portal d’entrada opac
Models no aptes per retroiluminar

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

11 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS

ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Rfa.

23
23 mm. x 39 mm.

28 variants de portal d’entrada diversos
No totes son aptes per retroiluminar

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

12 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS


Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 1/12
 
Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 2/12
Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 3/12
Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 4/12
Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 5/12
Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf - página 6/12
 

Descargar el documento (PDF)

Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf (PDF, 46.5 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF vidrieres n 1 finestrals cl ssics rfa pdf1vid
Documento PDF escuts n 1 b sics rfa pdf1esc
Documento PDF banderes n 2 nacions rfa pdf2ban
Documento PDF escuts n 4 auxiliars rfa pdf4esc
Documento PDF banderes n 9 western rfa pdf9ban
Documento PDF banderes n 1 cl ssics rfa pdf1ban

Palabras claves relacionadas