Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC .pdfNombre del archivo original: Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf
Título: Escuts, nº 1 ......BÀSICS...... 666u en 18p
Autor: Bonaventura

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por PDFCreator 2.1.2.0, y fue enviado en caja-pdf.es el 08/02/2018 a las 18:07, desde la dirección IP 77.209.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2182 veces.
Tamaño del archivo: 50.6 MB (18 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


ESCUTS per

© Baró d’Escornalbou
per Exincat


BÀSICS

Volum nº
Rfa: PDF1ESC►Col·lecció de 666 escuts Exin Castillos de 2 x 2,5 cm.
►Escollim la pàgina per imprimir, (en injecció, làser, etc...)
►Configurem la impressió en alta qualitat i a tot color.
►Comprovem que la proporció sigui al 100%, (escala real)
►Imprimim sobre una fulla adhesiva blanca en format A4.
►Deixem eixugar. ►Retallem pel contorn amb molta cura.
►Separem el paper protector. ►Enganxem directament.
►Més informació a:

exincat.blogspot.com

Nota de l’editor
Aquest és el primer volum dedicat als escuts per EXIN CASTILLOS. Neix després de la
bona acceptació per part dels afeccionats exinistes, dels deu àlbums publicats anteriorment,
adreçats a les banderes pels nostres castells. Podeu baixar-vos tot el material digital creat
per EXINCAT, a la zona de descàrregues de la web. Totes són de franc a EXINGRAF.
Podem enganxar els escuts directament als murs, muralles... També és possible ficar-los al
damunt dels escuts negres de PDJ, aprofitant la superfície més lliça que ens ofereixen. Una
bona alternativa és enganxar els escuts abans de tallar el perfil, sobre una cartolina més
gruixuda per crear volum o sobre un altre suport semblant. Retallem després per la vora i
podrem penjar-los allà on ens convingui, per mitjà de pegament temporal. Ben fàcil.
A les primeres planes (2 i 3) d’aquest volum, hi trobarem recreacions lliures en color, dels
escuts que subministraven a les caixes EXIN CASTILLOS. Els models d’ Exin Lines Bros
del període 1968-1993, i els de Popular de Juguetes els anys 1998-2005. La resta de
material, es obra del mateix Baró d’Escornalbou, a partir dels exemplars disponibles i la
creativitat personal. Estic treballant en altres materials gràfics per la nostra afecció i en els
propers mesos, el catàleg EXINGRAF creixerà en quantitat i assortit. Podeu demanar el
que us convingui i agrairé qualsevol comentari exinista. Fins ben aviat.
Baró d’Escornalbou, peticions a: bona.reus@gmail.com
1 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Model

E

Model

A

Model

C

Volu

mModel

O

2 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

mCreacions lliures per l’escut Shrek de PDJ

3 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m4 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m5 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m6 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m7 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m8 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m9 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m10 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m11 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m12 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m13 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m14 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m15 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m16 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

m17 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF1ESC

ESCUTS
per

Volu

mSi necessiteu un disseny
concret pel vostre escut
Exin Castillos, el podeu
demanar a:
bona.reus@gmail.com
18 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, entre el gener i el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS


Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 1/18
 
Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 2/18
Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 3/18
Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 4/18
Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 5/18
Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf - página 6/18
 

Descargar el documento (PDF)

Escuts, nº 1 BÀSICS rfa. PDF1ESC.pdf (PDF, 50.6 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF escuts n 1 b sics rfa pdf1esc
Documento PDF escuts n 2 her ldics rfa pdf2esc
Documento PDF escuts n 3 vitals rfa pdf3esc
Documento PDF escuts n 4 auxiliars rfa pdf4esc
Documento PDF banderes n 2 nacions rfa pdf2ban
Documento PDF banderes n 3 b sties rfa pdf3ban

Palabras claves relacionadas