Vidrieres, nº 1 FINESTRALS CLÀSSICS rfa. PDF1VID.pdf


Vista previa del archivo PDF vidrieres-n-1-finestrals-cl-ssics-rfa-pdf1vid.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vista previa de texto


ADVERTIMENT: Els models recollits han estat pensats per la decoració lúdica i desinhibida dels EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament ornamental i no segueix
patrons històrics ni estilístics de cap mena. La construcció amb EXIN CASTILLOS, és un joc que pot esdevenir gairebé una manifestació artística.
Rfa: PDF1VID

Les quatre entranyables finestres clàssiques ELB
Els quatre models característics de la barcelonina Exin Lines Bros, fabricats a partir de 1968
i presents en els models emblemàtics de la casa. En la generació Popular de Juguetes, és van
reeditar amb algunes petites modificacions o mancances. La varietat de colors ens aclapara. Les
vidrieres dels models petits, són més aviat testimonials, però en les peces més grans és llueixen
molt més i podem visualitzar-les perfectament. Alerta amb les referències per trobar el nostre model.
............................................................................................................................................
Finestres clàssiques per torres rodones
Per encaix en torres circulars, en un espai d’1 x 2 exinis. Torres de Ø 3, de Ø 5, de Ø 7 exinis...
Ideada per Exin Lines Bros i posteriorment reeditada per Popular de Juguetes en diversos colors.

Rfa. Vidriera

12
Finestres clàssiques per torres i parets planes
Per encaix en superfícies planes, en un espai d’1 x 2,5 exinis. Requereix un arc de 3 exinis.
Creada per Exin Lines Bros i també reeditada per Popular de Juguetes en colors de tota mena.

Rfa. Vidriera

13
Finestres clàssiques amb reixa i noves obertes
Per encaix en superfícies planes, en un espai de 2 x 2,5 exinis. Requereix un arc de 4 exinis.
Ideada per Exin Lines Bros i reeditada per Popular de Juguetes, però sense la reixa habitual.

Rfa. Vidriera

22
Finestres clàssiques grans i/o portes petites
Per encaix en superfícies planes, en un espai de 2 x 3,5 exinis. Requereix un arc de 4 exinis.
Creada per Exin Lines Bros i reeditada per Popular de Juguetes. Serveixen també com a porta.

Rfa. Vidriera

23
2 - ® Recopilació selecta de vidrieres EXINGRAF, recreades durant el febrer de 2018 en exclusiva per EXIN

CASTILLOS