2 Catálogo .pdfNombre del archivo original: 2_Catálogo.pdf

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, y fue enviado en caja-pdf.es el 16/01/2016 a las 12:12, desde la dirección IP 88.10.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2680 veces.
Tamaño del archivo: 757 KB (17 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Julia Fernández - Marcote

Jennifer Custodio Jon Gil
Ariadna Chezran

ARTE GAZTEAREN LANTEGIAK
TALLERES DE ARTE JOVEN
14 urtetik 25era bitarteko gazteentzat
para jóvenes de 14 a 25 años

GAZTE ARTE 2015

GAZTE ARTE 2015

Gazte Arte ikus arteen lehiaketa da, non edozein formatu erabil
daitekeen: pintura, eskultura, instalazioak, performance-ak, happening-ak, esku hartzeak, hiri artea,
teknika mistoak, bideo-instalazioak
edo komikiak. Hau da, objektu artea
edo materiarik gabeko artea izan
daiteke, gai librekoa, eta sorkuntza
gune berritzailea sustatzea helburu
duena.
Proposamen honek hiru fasetan egin
da: lehiaketa bera, tutoretzapeko
sorkuntza eta erakusketa.

Gazte Arte es un certamen/taller/
exposición dedicado a las artes visuales en cualquier medio: pintura,
escultura, instalaciones, performance, happening, intervenciones, arte
urbano, técnicas mixtas, videoinstalación o comic. Es decir: toca la
producción y exhibición tanto de arte
objetual como inmaterial. Las temáticas tratadas son abiertas en aras
de impulsar un espacio de creación
innovador.
La propuesta ha constado de tres fases: concurso, creación tutorizada y
exposición.

ERAKUSKETA

exposición

Lehiaketa eta tutoretzaren
ostean,
erakusketa
aldiari
ekingo diogu. Anabel
Quincoces eta Iñaki
Larrimbe Gazte Arte
lehiaketan hautatutako pertsonen lanen
arduratu dira. Hauek
dira gure artistak:
Ariadna Chezran, Jon
Gil, Julia Fernández Marcote eta Jennifer
Custodio.

Tras el tiempo dedicado al concurso y la
creación tutorizada
presentamos la fase
de exposición. Anabel Quincoces e Iñaki Larrimbe se han
encargado de comisariar el trabajo de:
Ariadna Chezran, Jon
Gil, Julia Fernández
- Marcote y Jennifer
Custodio.

Ariadna chezran

Alétheia
Grezieraz egia,
izatearen azaleratzea.
Del griego verdad ,
desocultamiento
del ser.

Ariadnak Alétheia izeneko proposamena aurkeztuko digu (grezieraz
egia, izatearen azaleratzea); bere
hitzetan honetan datza proiektua:
“azaltzea, osorik estaltzen ez gaituen
baina, zehazki ikusten uzten ez duenez,
ezkutatzen duen geruza zeharrargitsua
kentzea.” Lan metodoari dagokionez, latex likidoaren eta akuarelen
edo pintura akrilikoen nahasketez
egindako xaflak azalera plastikoetan
zabaltzen ditu, hortik errazak ateratzeko eta pieza bakarrak eta errepikaezinak sortzeko.
Ariadna nos presenta su propuesta
Alétheia ( del griego verdad , desocultamiento del ser); en sus propias
palabras su proyecto consiste en
“desvelar, quitar esa fina capa translúcida que no nos oculta por completo
pero si esconde al no dejarnos ver con
detalle” Su método de trabajo consiste en extender placas de latex líquido
mezclado con acuarelas o acrílicos
en una superficie plástica que permita extraerlos con facilidad y dar lugar
a una pieza única e irrepetible.

JON GIL

Aquí, ahora y
eternamente.

Jon Gilek Gazte Arterako “Aquí, ahora y eternamente” proiektua aurkeztu du. Tradizio mexikarrean oinarritutako heriotzaren gaineko gogoeta,
gure kulturan eta gure komunitatean
errotuta dagoen identitate-zentzua
bilatzeko. Obrak pintura eta eskultura nahasten ditu. Jonek in situ gure
herrialdeko mendietan jasotako animalien 13 buru-hezur pintatu ditu,
ohoratzea, arte bihurtzeko eta pinturaren eta kolorearen bidez eterno
bihurtzeko.
“Aquí, ahora y eternamente” es
el proyecto de Jon Gil para Gazte
Arte. Una reflexión sobre la muerte basada en la tradición mexicana
buscando un sentido identitario que
arraiga en nuestra cultura y nuestra
comunidad. La obra mezcla pintura y
escultura, Jon ha pintado in situ 13
cráneos de animales recogidos en las
montañas de nuestra provincia con
intención de honrarlos y convertirlos
en arte haciéndolos eternos mediante pincel y color.

JULIA FERNÁNDEZ
- MARCOTE Giara.

Julia Fernández – Marcotek komikiaren alde egin du. “Giara” beharbada Juliaren alter egoa da etorkizun hurbilean: errobotika ikasle
gaztek bukatu nahi izango du amak
bukatu ezin izan zuen proiektua, heriotza goiztiarraren ondorioz. Manga estetikatik hurbil, Giara-k istorio
liluragarriak kontatzen digu teknologiak menderatutako mundu batean,
non androideak ohiko bizimoduaren
parte diren.
Julia Fernández – Marcote apuesta
por el cómic. “Giara” es quizá el alter ego de Julia en un futuro próximo, una joven estudiante de robótica
que trata de completar el proyecto de
vida artificial que su madre no puede
concluir por su prematura muerte.
Próximo a la estética manga “Giara”
desvela una historia apasionante en
un mundo dominado por la tecnología en el que los androides forman
parte de la vida cotidiana.

JENNIFER
CUSTODIO
Recordis

Jennifer Custodioren “Recordis”ek oroimenari eta oroitzapenari
irekitzen die atea. Bideo instalazio
honek ikuslearen konplizitatea bilatu nahi du, obra eraikitzeko eskela
txikien bitartez, hau da, “jarriko diren
xaflek epitafioa baino amodiozko sententziak diren esaldiak izango dituzte,
gaztaroaren samurtasun sutsutik idatzitakoak, pasio eta leinuzko hotzikarek zoritxartutako kanpaiak balira
bezala joko dutenak… Sinetsi nahi dut
ahanztura ez dela existitzen ”.
“Recordis” abre espacio a la memoria y al recuerdo de la mano de Jennifer Custodio. Una video instalación
que busca la complicidad del espectador a través de su participación en
la construcción de la obra mediante
pequeñas esquelas ”placas con frases que no pretenden ser epitafios
sino sentencias de amor desde la apasionada ternura de la juventud como
latidos que suenan como campanas
desdichadas de escalofríos de pasiones
y linajes…Quiero creer que el olvido no
existe”.

Jon Gil

Ariadna Chezran

Jennifer Custodio
Julia Fernández - Marcote


2_Catálogo.pdf - página 1/17
 
2_Catálogo.pdf - página 2/17
2_Catálogo.pdf - página 3/17
2_Catálogo.pdf - página 4/17
2_Catálogo.pdf - página 5/17
2_Catálogo.pdf - página 6/17
 

Descargar el documento (PDF)

2_Catálogo.pdf (PDF, 757 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF 2 cat logo
Documento PDF memoria zonal 2013 cc
Documento PDF formakuntza eskaintza
Documento PDF decretos 11 2015
Documento PDF concurso de fotograf a 1 1
Documento PDF alfamatica verano 2011 oficial 1

Palabras claves relacionadas