BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014 .pdf


Vista previa del archivo PDF bases-del-concurs-de-composici-havaneres-2014.pdf


Página 1 2 3

Vista previa de texto


BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ D’ HAVANERES
VILA DE SANT POL DE MAR 2014
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Associació Cultural Penya Xíndries (ACPX),
convoquen el Sisè Concurs de Composició d’Havaneres 2014, amb les següents:
BASES
1. PARTICIPANTS i COMPOSICIONS

Poden concursar-hi tots els compositors que ho desitgin, nacionals i estrangers. Les
composicions podran ser d’autoria única o compartida però, en qualsevol cas, només
es podran presentar un màxim de dues peces per concursant.
Les composicions presentades (en català o castellà) hauran d’ésser originals i
inèdites i no poden haver estat interpretades públicament amb anterioritat al dia del
Concurs ni presentades ni publicades ni premiades en cap altre concurs. No
s’admetrà cap composició que no compleixi aquests requisits i, si es demostrés
posteriorment que ja ha estat premiada o no fos original ni inèdita, quedaria
desposseïda del premi que se li hagi lliurat.
Les havaneres s’hauran de presentar imprescindiblement en un guió musical amb
acords xifrats i amb tot el text aplicat al guió. Cal incloure una maqueta
(enregistrament en CD.)
L’Organització es reserva el dret d’adaptar les partitures i els arranjaments de les
composicions seleccionades en funció del grup que les interpretarà.
El tema de les composicions és lliure.
2. PRESENTACIÓ

Els Concursants han d’enviar les composicions per correu postal o bé entregar-les
personalment en un sobre adreçat a :
CONCURS DE COMPOSICIÓ D’HAVANERES SANT POL DE MAR 2014
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Regidoria de Cultura
Plaça de la Vila
08395 Sant Pol de Mar
a partir del dia 12 de desembre de 2013.
El termini de presentació finalitzarà el dia 5 de març de 2014