КХЕЧАРИ ВИДИЯ .pdfNombre del archivo original: КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf

Este documento en formato PDF 1.5 fue enviado en caja-pdf.es el 22/11/2012 a las 01:58, desde la dirección IP 83.37.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 3702 veces.
Tamaño del archivo: 750 KB (34 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


КХЕЧАРИ ВИДИЯ


АДИНАТХА
Предговор към българския читател
Настоящия текст представлява инструкции на бог Шива към неговата съпруга
Парвати, свързани с провеждането на една от най-могъщите и най-ревностно пазени
тайни от практиките на йогите - Кхечари Мудра.Името на текста е твърде
странно, защото няма друг йогистки документ, носещ думата видия в името си.В
най-общ смисъл видия означава мантра, но може да се преведе и по други начини, като
инструкция или описание на ритуал.В текста се описват физическите параметри на
самата техника, а това не е прието и не се среща в традиционните текстове, носещи
в заглавието си думата видия.Материята, която се разисква е трудна за възприемане
от западно настроения ум.По тази причина, читателя може да се сблъска с твърде
странни или необясними структури на мисловните заключения на автора.
Самият Адинатха е първия Гуру от традицията Натх, за която се приема, че е
продължител на линията на самия бог Шива-господаря на йогите.Затова, в самия
текст автора се идентифицира с Шива. Този е начина, по който се възприема от
аскетите.Съществуват твърде много алегории, метафори и художествени описания,
които западния човек трудно би могъл да възприеме като категорични точни
инструкции за тази наполовина физическа, наполовина ментална техника.А те са
именно такива-точни напътствия.Твърде вероятно е текста да не бъде разбран от
непознаващия в детайли по-простите техники на йогиската практика.Макар, че съм
се старал да избегна сложни метафизични понятия и да ги заменя с думи, имащи
смисъл на български език, то все пак не могат да се избегнат някои отвлечени
описания на съвсем реални действия.Но, за да запазя духа и автентичния стил на
изказа на автора, съм допуснал в умерена степен поетичните описания.Без тях не
може да бъде почувствана красотата на един толкова абстрактен дух, какъвто е
духа на йогина, отдал себе си на практиката на Кхечари.
Въздържал съм се да пиша отделни коментари към всеки стих, защото текста
би станал прекомерно дълъг и изключително труден за първоначално възприемане.Все
пак това е първия превод на български език и е рано да се коментира текст, за който
едва ли ще се намерят много читатели, които биха желали да изучат в дълбочина
описаната техника.Моето лично мнение е, че такива ще са съвсем малко или ще
липсват сред българската читателска аудитория.Запазвайки правото си да
коментирам всеки стих, искам да подчертая, че мотива за преводната работа не е
бил да бъде запознат българския читател с Кхечари Видия, тъй като това едва ли е
крайно необходимо.По-скоро не е.Причината е, че исках да проверя как звучат на
български език, оригиналните описания на една позната технология.Времето, през
което работих, бе изпълнено с възхищение и очарование от словесната форма, в
която автора е поднесъл материята.Точен и стегнат изказ, примесен с дълбоки
поетични чувства-ето начина, по който Адинатха е създал своето творение.Аз съм се
наслаждавал, четейки текста, затова ми остава единствено да пожелая същото на
българския читател.
От преводача

КХЕЧАРИ ВИДИЯ
Глава I
1.
Сега, о богиньо, ще научиш магическата наука,
наречена Кхечари, чрез която, човек разбира как
да стане неостаряващ и безсмъртен в този свят.
2.
Виждайки тази Вселена, мила моя, човекът,
заплашен със смърт, болест и немощ, трябва със
стоманена решимост да потърси убежище в Kхечари.
3а-4b.
Затова, о богиньо, той трябва да се отдаде с почит и
с цялото си сърце на Гуру, който на земята знае Kхечари,
който е унищожител на немощ, смърт и болест и
който знае всяка подробност от духа на тази практика.
4cd.
Мантрата на Kхечари трудно дава практически резултат.
5ab.
Практиката и Благословията на Кхечари
не са съвършени по всяко време.
5cd.
Йогинът, дори и със силно намерение в практиката,
може да не постигне Благословията в този живот.
6ab.
Чрез извършването на практиката, о богиньо, той
получава Благословията някъде в следващ живот.
6cd.
Благословията на Кхечари обаче, не се постига дори
и след сто живота, ако не се извършва практиката.
7.
При провеждането на практиката чрез правилното
емоционално отношение, йогинът постига Благословията,
о богиньо, след много животи, по някое време в някой живот.

8.
Сега, о върховна богиньо, когато желае да постигне
Благословията на Кхечари, йогинът достига до сиддхите,
които са описани в традиционните текстове.
9.
Когато йогинът, достигнал Благословената Кхечари,
разбере всичко от нейния дух, тогава той е освободен
от терора на прераждането и става Шива.
10.
Без този текст, дори гурута не могат да разберат
мантрата на Kхечари.Така че, мила моя, този много,
много ценен текст трябва да бъде разбран.
11.
Докато човек не разполага с този текст,
той ще се скита по земята.Когато той го има,
о богиньо, след това сидхите ще са в неговата ръка.
12ab.
Без този текст няма сидхи дори за човек,
който добре познава и скита из трите свята.
12c-13b.
Така, че йогинът, подновяващ своята практика, о богиньо,
винаги трябва да се покланя на Шива, който е дарителя на
Благословената Кхечари, както и дарителя на този текст.
13c-14b.
Аз съм преподавал много тантри, о богиньо, но на тези,
които се поклониха на боговете, на тях Kхечари-сиддхите,
който разрушават смъртта, не бяха преподадени.
14c-16b.
Махакала и Вивекамартанда, Сабара, Вишудхешвара и
Джаласамвара-в тези отлични тантри, практиката на Kхечари
е разкрита.В тях Благословеното състояние и резултатите,
получени с помощта на Kхечари са обявени понякога ясно,
понякога неясно.
16cd.
В тази, най-добра от всички божествена тантра,
Благословеното състояние и другите резултати
са най-ясно разкрити.
17.
Без привързаност към теб, Аз съм показал тук всичко,
което има е да се знае за доктрината на Кхечари,
която трудно може да бъде разбрана.

18.
Затова йогинът трябва да се снабди с този невероятен,
разказан от мен текст, който не е бил даван публично
и трябва да го пази в тайна, о велика богиньо.

19а-20b.
Текста сам по себе си е Гуру, който говори чрез нектара на
преподаденото и роденото от лотоса на устата Ми. Нещо повече,
за този който знае напълно смисъла му, се казва,
че е най-добрият Гуру. Няма Гуру по-добър от него.
20cd.
След разбирането на тайната на този текст,
тя не трябва да бъде съобщавана на другите.
21ab.
След внимателна преценка, на тази тайна трябва
да бъдат научени тези, които живеят по този път.
21c-22b.
Който разясни тайната на Върховния Текст на
разни и всякакви хора, бързо ще бъде изяден от йогини,
по нареждане на Шива, о богиньо.
22cd.
Човек не трябва да развързва възела, о богиньо,
преди да е извършил Ритуала на изливането на Амрита.
23.
След като се поклони чрез благоуханието на
божествен тамян, човек трябва да постави текста
върху чиста кърпа и да го чете на това място.
24.
Там, без хора наоколо, умеещият йогин трябва да чете.
Беди, произтичащи от пожар, заболявания, злокачествени
астрологически влияния и врагове несъмнено възникват в
тази къща, където този текст е поставен за поклонение в олтара.
25.
Семейни божества, на които е дарено цялото богатство,
се намират в къщата, където се покланят на тази книга, о Парвати.
26ab.
Затова мъдрият човек трябва да защитава
тази книга с всички усилия.
26c-27b.
Йогинът, който иска тези сиддхи, описани от
Мен, трябва да се пази тази книга с цялото си същество.

27cd.
Аз самият съм Гуруто на онзи, чието
притежание на книгата е, о богиньо.
28abc.
Предимствата и недостатъците, произтичащи от защитата
на тази книга, са ясно описани от Мен, о великата богиньо.
28d.
Сега ще чуете мантрата и практиката на Kхечари.
29а-30b.
Човек трябва да отиде, о богиньо, там, където има Гуру,
който е усъвършенстван в Божествената Йога и след
получаване на напътствията, изговорени от него, трябва
да започне съвестно и неуморно провеждане на описаната практика.

Кхечари мантра
30c-31b.
Сега ще провъзглася Kхечари мантрата,
която дава успех в йога, о богиньо. Без нея
йогинът не може да се наслади на Kхечари сидхите.
31c-32b.
Чрез практикуването на Йога с помощта на Kхечари мантра,
съдържаща в себе си семенните срички, йогинът става
господар на въздушните същества и живее сред тях завинаги.
32c-33b.
Домът на етерните същества и огъня, който е украсен
със символа на Майката и кръга, се нарича Kхечарисеменна сричка.Чрез него йога е успешна.
33c-34b.
Когато върха на Великия Център в основата на
гръбнака, пламтящ като огнена мълния, се слее
с описаните по-рано семенни срички, това се нарича
Видия и е изключително трудно да се получи.
34c-35b.
Сега ще научите шестосричната мантра. Йогинът
трябва правилно да практикува тази мантра, о богиньо,
осеяна с шест дълги гласни и чрез повторението от него,
той ще достигне до пълен успех.
35cd.
Човек трябва да направи девет повторения за върха на Основата
36ab.
След това тридесет - за мястото,
което е с формата на Луната.

36cd.
От това място трябва да отдели
осем семенни срички, скъпа моя.
37а.
И след тези осем, да постави петата
семенна сричка, о богиньо.
37б.
Там, след първата сричка да постави
петата сричка на мантрата.
37cd.
Тогава Индра ще се слее с Анушвара.
Тази мантра се нарича Кута.
38ab.
Тя трябва да бъде получена чрез думите
на Гуру и дарява слава във всички светове.
38c-39b.
Илюзията, родена от тялото, в многото си форми и
модификации, не възниква дори по време на сън за
контролиращия себе си йогин.Този е резултата от
непрекъснатото дванадесеткратно повтаряне на тази мантра.
39c-40b.
Славните Kхечари-сидхи възникват автоматично за онзи,
които напълно се самоконтролира, рецитирайки
тази мантра петстотин хиляди пъти.
40c-41b.
Всички препятствия ще бъдат унищожени,
боговете ще бъдат доволни и без съмнение,
ще изчезнат бръчките и сивата коса.
41c-42b.
След като по този начин се получи Великата мантра,
йогинът трябва усърдно да постоянства в тази практика.
В противен случай, о богиньо, той ще страда и
няма да получи сидхите от сферата на Кхечари.
42c-43b.
Ако йогинът не получи нектара Амрита по време
на практиката на тази мантра, тогава той трябва
отново да се върне назад и да потърси Благословията
на Кхечари, рецитирайки мантрата.
43cd.
Без тази мантра, о богиньо, йогинът никога
не може да се наслади на успеха.

44ab.
Когато получи този текст, тогава
йогинът трябва да прибегне до мантрата.
44cd.
Тогава, мила моя, той бързо ще получи сидхите, описани в него.
45.
По начина, описан от своя Гуру, всеки ден,
в продължение на седем дни, търсещия познанието
на Атман, трябва да разтрива основата на небцето
и да го почиства от всякакви полипи.
46.
Той трябва да вземе много добре излъскано и чисто острие,
наподобяваща листо на растението снухи и след това да направи
с него разрез с дебелина на косъм на френулума на езика си.
47.
След отрязване, той трябва да разтрие разреза с прах от
каменна сол и куркума. След седем дни той трябва
отново да направи разрез с дебелината на косъм.
48ab.
Йогинът трябва постепенно и постоянно да
прилага този начин в продължение на шест месеца.
48cd.
След шест месеца сухожилието в основата
на езика задължително ще бъде унищожено.
49.
Тогава, знаейки правилата и ограниченията,
свързани с времето, йогинът трябва постепенно
да издърпва нагоре върха на езика си,
като го поставя увит в чиста кърпа.
50а-51b.
Така, за шест месеца, след редовното издърпване на езика,
скъпа моя, той може да бъде издигнат нагоре между веждите,
косо към ушите или надолу до основата на брадичката.
51c-52c
Само след три години, езика лесно достига нагоре
до линията на косата отвътре по страничните пътища към
храма между очите, мила моя, или надолу до адамовата ябълка.
52d-53d.
След три години той може да обхване края на Сушумна,
о богиньо, косо достигайки региона над тила и
да проникне в кухините в основата на гърлото.

54ab.
Тази практика трябва да се извършва постепенно,
а не всички нейни етапи наведнъж.
54c-55b.
Тялото на онзи, който се опитва да направи всичко наведнъж
ще бъде унищожено.Тази е причината, практиката е да се
извършва постепенно и много бавно, о красива богиньо.
55c-56d.
Когато езикът достигне отвора на Брахма от външния път,
в основата на небцето и горната част на Сушумна, о богиньо,
йогинът, трябва да търка с върха на пръста си вратата на Брахма,
което е трудно дори боговете, да пробие и да постави езика си там.
57ab.
Когато се упражненява по този начин в продължение
на три години, езикът ще влезе през вратата на Брахма.

Избутване
57cd.
Когато вратата на Брахма бъде открита, тогава
йогинът трябва надлежно да започне избутване нагоре.
58.
Някои мъдри йогини постигат сидхите без избутване.
Йогина, който е постигнал съвършен успех в
Кхечари мантра, постига сидхите без избутване.
59ab.
Практикувайки обаче, както мантра рецитация,
така и избутване, йогинът бързо получава резултат.
59c-60b.
С помощта на здрави и гладки конци, йогинът трябва да вмъкне
малка сонда от злато, сребро или желязо в носната кухина.
60c-61b.
С фиксиран дъх в сърцето и седящ твърдо в постоянна поза,
той трябва да внимателно изпълнява избутването, докато
очите му са насочени в точката между веждите.
61cd.
Правейки така, състоянието на избутване възниква след шест месеца.
62.
За йогинът, който е напълно установен в своята душа,
който е идентичен с обекта на своето съзерцание, за
него, състоянието на избутване възниква толкова лесно,
колкото дълбокият сън идва при децата.

63ab.
Избутването не е предписано да се прави постоянно.
Йогинът трябва да го практикува всеки месец.
63cd.
Но йогинът трябва винаги да движи
езика си около тази пътека, о богиньо.
64ab.
Чрез практикуването по този начин, възниква пълен успех
в края на дванадесетата година, о Великата богиньо.
64cd.
В тялото си, йогинът вижда цялата Вселена,
тъй като не я различава от себе си.

За пиенето на Амрита и нейните награди
65а-66b.
Йогинът трябва да познава Великия път в черепа в региона
по-горе от мъжеца.Това е мястото, където трите върха
на планината се събират.Те се намират между веждите на място,
което е почитано от съвършените. Това място е подобно на
покълнал нахут и йогинът трябва да фиксира ума си там.
66c-67b.
Като облизва с езика си върховната Амрита, която тече оттам,
и напредвайки постепенно по пътя на практиката, йогинът трябва
да пие Амрита в продължение на четири години, скъпа моя.
67c-68b.
След този срок сивата коса и бръчките са унищожени,
възниква върховен успех и като познавач на смисъла на
всички писания, йогинът живее в продължение на хиляди години.
68c-69b.
Успехът в природните науки, намирането на заровени
съкровища, познанието за всички подземни реалности,
които контролират Земята, а също и алхимичното знание,
възникват за йогина след пет години, о Парвати.
69c-70b.
Чрез надлежното пиене на подвижната течност Амрита
с езика си, йогинът решително трябва да ограничи своята
диета в продължение на дванадесет години и да живее като аскет.
70c-71b.
По този начин, чрез прилагане на практиката, великият йогин,
без сива коса и бръчки, и с тяло като неподкупен като диамант,
може да поддържа живота си за сто хиляди години.

71c-72d.
Неговото зрението и слух имат силата на десет хиляди слона,
скъпа моя. За него възниква възможността да помага или
да вреди на хората, по отношение на всичко, той става мощен.
73ab.
Тези сидхи, о богиньо, могат да възникват само между веждите.
73c-74b.
Йогинът трябва да пие Амрита със стиснати зъби и с поставен език в
етера на котловината така, както гарвана поставя клюна си в хралупа.
74c-75b.
Чрез пиене на Амрита той наистина става свободен от старост
и смърт след една година, превръща се в Eтерно Същество
и живее толкова дълго, колкото Луната и звездите.
75c-77b.
Най-добрите адепти бързо достигат до абсолютно всички
магически сили, които се намират в трите свята, като например
тези на магическите сандали, на магическия меч, власт над зомбитата,
магическите еликсири, невидимост, достъп до съкровищата на
подземните царства и власт над мъжките и женските духове.

ГЛАВА II
Лунните части на Вратата на Брахма
1.
O велика богиньо, в едва доловимата сглобена Врата
на Брахма се намират четирите големи Лунни врати,
състоящи се от Четирите цели на човека.
2.
На източната страна е частта, наречена Kиртa, на южната-Гупта,
на западната страна е Шива, а на северната- Парапара Шива.
3.
Когато йогинът пронизва с върха на езика си Лунната източна врата
и пие Амрита от нея, той става господар на дхарма след един месец.

4.
Когато йогинът ближе с езика си амрита в Лунната врата,
наречена Гупта на юг, няма съмнение, че само след един месец,
той става господар на богатството в своята телесна форма.
5.
Когато той пие с езика си Амрита, създадена в западната
Лунна врата на тази четворка, след това, след един месец,
великият йогин става господар на всяко желание.
6.
Когато той пие Амрита, създадена в северната Лунна врата,
тогава той получава власт над най-могъщите богове.
7.
Когато онзи, който е господар сред йогите, пие Aмрита,
създадена в региона, който се намира над четирите Лунни врати
на Вратата на Брахма, той става Шива, освободен приживе.
8а-9b.
Когато се упражнява всеки месец, в продължение
на дванадесет години, йогинът, освободен от всички болести,
всезнаещ и почитан от мъдреците, става като Шива,
неостаряващ и безсмъртен в този свят.
9c-10d.
След като йогинът многократно е пил Амрита от четирите
Лунни врати, о Велика богиньо, тогава, той трябва да
постави езика си на мястото на Брахма и да пие Амрита,
която е много сладка, приятна, с цвят на мляко и без пяна.
11ab.
След само един месец практика, самият йогин става като бог.
11cd.
За два месеца, той знае смисъла на всички свещени текстове, о Парвати.
12ab.
След три месеца, о богиньо, той наистина става свободен като Шива.
12cd.
След четири месеца, великата богиньо, всезнанието възниква.
13ab.
За пет месеца, великият адепт е в състояние да види трите свята.
13c-14b.
В рамките на шест месеца, изпълнен със съвършенното качество
на крайното блаженство, йогинът става освободен преживе,
в това няма никакво съмнение, о Парапара.

14c-15d.
На седмия месец, с щастлив ум, той ще получи като
сътрудници по тяхно желание всякакви велики духове,
големи таласъми, призраци, змии и демони.
15cd.
В хода на осмия месец възниква общуването с боговете.
16ab.
В деветия месец възникват силите да бъде
невидим и безкрайно малък, когато пожелае.
16cd.
В десетия месец възниква възможността да
приема по желание каквато и да е форма,
проявяваща се във всички светове.
17.
През единадесетия месец, о богиньо, йогинът става
господар на Вселената, знаейки миналото, настоящето и бъдещето.
Майстор, като Шива, той разбира, че Аз съм говорил е истината.

Лунните части на Кедъра
18.
Йогинът знае, о богиньо, че в задната част на главата се намира
мястото, наречено Кедър. Осем са Лунните врати на Сома,
които се намират там и са били почитани от екстремните адепти.
19а-20b.
Първата е Амрита, о богиньо, втората се нарича Maнада,
след това другите са Пуша и Tуши, Пуших, Ревати и Дхарати,
а осмата е Сасини. Всички те са в океана на Великата Амрита.
20c-21b.
Когато йогинът насочва езика си към това място, тогава
той се потапя в осемте потока на ледената течност.
21cd.
Чрез контакт с потока на течността,
заболявания на организма са унищожени.
22ab.
След осем месеца на тази практика,
йогинът става Етерно същество.
Лунните врати от Колелото на Сома
22c-23b.
Наистина, мястото между веждите се нарича
Колелото на Сома и групата от четирите Лунни врати
се намира на това място, където е домът на Великата Амрита.

23cd.
Имената на Лунните врати са Чаяндрика,
и Kантих, а също Джиотна и Шрих.
24ab.
Йогинът трябва да поставите езика си
там и да пие Амрита отново и отново.
24c-25b.
В продължение на четири месеца йогинът става
свободен опасност.Наистина, тялото му става твърдо
като диамант от пиенето от потока на Амрита.

Лунните врати на Диамантената скала
25c-26d.
В горната част на челото, се намира една твърда канара,
съставена от Етерни същества, известна като Диамантената скала.
Йогинът трябва да признае това и да постави езика си там,
о богиньо.Трите Лунните врати са: Прити, Ангада и Пурна.
27ab.
Той трябва да пие с езика си хладната
течаща амрита на този млечен поток.
27c-28d.
В срок от три месеца, о богиньо, йогинът става свободен
от всички болести, неуязвим за атаките на всички остри оръжия,
неподатлив за всички методи на вражеската магия и
непреклонен към всички глупави цели на светските занимания.
29ab.
Използвайки силата на Диамантената скала,
той наистина става като Шива .

Лунните врати на Царските зъби
29cd.
Под ноздрите и над устните се намира
мястото, наречено Царски зъби.
30ab.
Там, о богиньо, се намира двойката
Лунни врати: Пурнамрита и Ситала.
30cd.
Задържайки на дъха, йогинът трябва
да ги докосне с върха на езика си.
31ab.
Сладка хладна течност тече от там, о богиньо.

31cd.
С насочен ум натам, аскета трябва да пие
течността в продължение на три месеца.
32ab.
Той става неостаряващ и безсмъртен,
свободен от всички болести.

Лунните врати в Основата и Кундалини
32c-33b.
Мястото между ануса и тестисите се нарича Oснова.
Пет Лунни врати има там, от които капе Върховната Амрита.
33c-34b.
Сидха, Сидхамая, Праджна, Kaлайяни и Джнанадайяни,
са петте възхвалявани Лунни врати, от които произлизат
потоците на нектара, пораждащи всички сидхи.
34cd.
Върховната женствена божественост, о богиньо,
е разположена там, първичната Кундалини.
35.
С насочен ум в този регион и задържане на въздуха,
о почитана от боговете, йогинът трябва да обедини
хладната Амрита, течаща там, с Богинята Кундалини.
36.
Йогинът трябва да ги обедини и да ги води нагоре по пътя
на централния канал над Свадхистхана и другите лотоси.
Той трябва да мисли за себе си, къпейки се с дъжда
от този нектар нагоре в черепа си.
37а-38b.
Тъй като Амрита се намира там, великата богиня
Шри Кундалини върви по пътя на централния канал
към върха на обителта на Брахма, окъпана и преситена
с нектара, произтичащ от петте Лунни врати при Основата.
38cd.
Йогинът трябва да си я представи как тя прониква
в тялото му от краката в посока към главата.
39.
Пет месеца след използването на тази техника,
възниква пълно усвояване на петте елемента.
Като практикува сутрин, вечер и в полунощ,
той наистина става равен на Шива.

Лунните врати на Свадхистхана
40.
Тaм, където е на мястото на пениса, о богиньо, се намира
лотоса наречен Свадхистхана.Казва се, че там се намират
трите Лунни врати, изпълнени с божествена Амрита.
41ab.
Те се наричат Сусукшма, Парамахлада и Видия.
41c-42d.
Със задържан дъха, йогинът трябва да пробуди на богинята,
така, както го е правил и преди.И след това би трябвало
да я поведе и да достигне далеч нагоре в черепа си,
наводнявайки тялото си с божествената Амрита.
42cd.
В продължение на три месеца йогинът
достига наградата, която вече е описана.
Лунните врати на Бамбуковата Колона
43.
За мястото между ануса и пениса се казва, че там се
издига Бамбуковата Колона.Трите Лунни врати се
намират там, състоящи се от потоците на Великата Амрита.
44ab.
Те са Сушита, Maхарпти, Палитайяни и Валикшайя.
44c-45b.
Йогинът трябва да събуди богинята и да наводни тялото си с
Амрита, както е правил това и преди, а след четири месеца от
началото тази практика, той ще получи наградата, описана по-горе.

Каналите Ида и Пингала
45c-46b.
Пингала е каналът на Слънцето, Ида е каналът на Луната.
Слънцето се нарича носител на отрова, Луната е носител на нектар.
46c-47b.
Практиката заповядва йогинът да извърши концентрация върху
канала на Луната, практикувайки задържане на дъха.
47c-48b.
Той трябва да изпълни с въздух канала на Луната в тялото си.
Заповядано е въздуха от канала на Слънцето да бъде изведен,
за да се подобри тялото, засиявайки с блясъка на Шива.
48cd.
Аз ви показах мястото на Лунните врати,
о богиньо, което е четирикратно сгънато.

Мястото на крайната Амрита
49ab.
Сега ще се бъде показано чудесното място на крайната Амрита.
49c-50b.
Диамантената скала в челото искри като блестяща Луна,
в нейния център и е сричката-семе Лам и тя е квадратна.
Божеството е Шива.
50cd.
Боговете и йогите се поклонят на него и неговата съпруга.
51-52
В лотоса на триъгълната мандала, о велика богиньо, който се
състои от лингам, осветен от стотици хиляди слънца, там
в средата, йогинът трябва да визуализира великия бог Шива,
о богиньо.Неговата семенна сричка е Рам.Богът е обгърнат от своята
съпруга и е заобиколен от войски на божества, о върховна богиньо.
53а-54b.
В дясното му слепоочие, о богиньо с най-голям късмет,
се намира лотоса, който е обграден от шест точки,
съдържащ семенната сричка Йам и е с цвят на дим.
Йогинът трябва да визуализира, о богиньо,
бог Махешвара във формата на лингам, заедно с
неговата съпруга, заобиколени от съпровождащите ги войски.
54c-56b.
В лявото му слепоочие, о богиньо, е полу-кръг, който прилича
на полумесец, обграден с лотос.Той съдържа семенната сричка
Вам и в средата стои солиден лингам, пълен с нектар, бял като
краве мляко и с блясъка на есенна луна.Шива е заедно със своята
съпруга и е обслужван от цялото множество богове и богини.
56cd.
По този начин описах четирите храма
в четирите посоки, о богиньо.
57.
В средата на голям кръг, съдържащ семенната сричка Хам,
там, о Парвати, се намира на Върховния Господ,
Великия Шамбху, заедно със своята съпруга.
58ab.
Той е под формата на лингам, заедно със своя домакин,
и е по-светъл от десет милиона слънца.
58c-59c.
В челото е Господ на Земята, в задната част на главата е
Господ на огъня, в дясното слепоочие е Господ на въздуха,
в лявото слепоочие е Господ на водата, о богиньо,
а в средата е Господ на Етера.

59d.
Описах петте храма на Шамбху.
60а-61d.
Над главата на бога, който е господар на Етера, се намира съд,
пълен с божествената Амрита.Той е четири пръста широк, а в
основата си има затворена врата, чиято форма е като голяма канара с
Луната над нея.В средата на скалата има кълбо от светлина, колкото
десет милиона луни, затварящо непроницаемото седалище на Амрита.
62а-63b.
Потопен в хладната Амрита, о богиньо, там се намира лингам
голям, колкото петънце прах, но светъл, колкото десет милиона луни.
Съвършен, той е унищожител на мрака на невежеството.
63c-64d.
След петте храма на Амрита, йогинът трябва да задържи дъха си
на мястото, където се простира богинята на речта.С език и
внимание, обърнати нагоре към вратата в основата на канарата,
той ще получи крайното вещество, крайната Амрита.
65.
След като стигне до там заедно с ума си, йогинът наистина
трябва да спре потока на дишането си, а после с хитрост
да отвори резето на вратата на канарата с върха на езика си.
66.
Йогинът трябва да пие напитката на йога, която е трудно
да получат дори и боговете-ледената, млечнобяла Амрита,
сладка като хладния сок на захарна тръстика.
67а-68b.
Наситен до пресищане с този нектар и влезъл висшата реалност,
йогинът трябва да получи там, в черепа си, съвършеното висше
умствено състояние и да яде с помощта на йога месото,
което се състои от Нада и Бинду.
68c-69d.
Тази рядка тайна е обявена, о богиньо. Наистина, след шест
месеца, йогинът получава наградата, която всезнаещият
Шива е преподавал в писанията, в това няма съмнение.
70.
Който желае Kхечари-сидхите не трябва да казва нищо
на никого.Ако говори за тях, въпреки, че е постигнал
всички други сиддхи, той не знае йога, о богиньо.
71.
Човек не трябва да разпостранява този текст на тези,
които се наслаждават на измама и нечестност,
които не признават Гуру като Бог, и които не познават
наблюдаваните прояви, преподадени в писанието.

Масажът на тялото с Амрита
72ab.
В основата на езика се намира, о богиньо,
най-славния огън, освобождаващ от всичко.
72c-73b.
На върха е Слънцето, а Луната се намира в средата на челото.
Сиддхите възниква за йогинът, който наистина знае това.
73c-74d.
След като настойчиво раздвижи и събуди кълбото от огън,
йогинът трябва да завърти езика си и да направи завой
по пътя към върха, на който се намира Слънцето или към
Луната в челото, втечнена поради топлината на този огън.
75-76.
Йогинът трябва да събере в съд Върховната Амрита,
когато тя капе от Луната и излиза през ноздрите, о богиньо.
76ab.
Чрез триене на тялото с тази Амрита,
наистина каналите на тялото се пречистват.
76c-77b.
Йогинът трябва да смеси тази същност на безсмъртието,
която се произвежда от ануса и пениса, и която потича в съда,
заедно с Амрита, появяваща се от подмишниците,
и да добави като украса течност от долната устна.
77c-78b.
Търкайки на тялото си с това, йогинът наистина става свободен
от болести в този живот, могъщ, без бръчки и сива коса.
78c-79d.
Търкайки корена на езика с Великата течност,
която се произвежда там, йогинът трябва да го масажира.
В рамките на половин година, езикът става четири пръста
по-дълъг, в това няма никакво съмнение.

Кхечари мудра
80.
Бутайки езика нагоре с пръстите на дясната ръка, о богиньо,
йогинът трябва да избута мъжеца с пръстите на лявата ръка.
81.
След като пробие на мястото на огъня, йогинът трябва
внимателно да постави езика по-горе от мъжеца, достигайки до
мястото на Шива при Лунните врати и над Тривърхата планина.

82ab.
Това е Кхечари Мудра, която Аз преподадох,
и чрез която показах как да бъде унищожена смъртта.

Проблемите на Бхата и Ната
82c-83b.
Четири вида на Бхата и четири вида Ната
възникват за онзи, който практикува този начин.
83c-84b.
Изсъхването на тялото, мързел, предизвикан от глада,
сърбеж и бледност: тези са признаци на Бхата.
Чуйте отстраняването им.
84c-85d.
С празен ум, йогинът трябва да търка тялото си със
същността на безсмъртието в продължение на три месеца.
С тази помощ тялото е подхранено.Той трябва да търка
тялото си три пъти през деня и три пъти през нощта.
86.
Чрез насочването на езика нагоре към мястото на Кълбото
от Огън на Диамантената скала и облизването на нектара,
произведен там, леността, предизвикана от глад, наистина изчезва.
87.
Като смеси нектара, произведен там, заедно с Амрита
от ануса и пениса, йогинът трябва да трие на тялото си.
Бледност, както и сърбеж, наистина изчезват.
88ab.
Четирите разновидности на Ната имат
много проявления, мила моя.
88c-89b.
Болест на очите, треперене на тялото, висока температура
и замайване: по този начин показах един вид Ната.
89cd.
Сега чуй за вторият: болест на зъбите,
липса на сила и загуба на гъвкавост на тялото.
90а-90c.
Сега чуй третия тип Ната, о богиньо: висока температура,
главоболие и дисбаланс заедно с флегматичен хумор.
90d-91b.
Сега ще определя четвъртият вид Ната: повръщане,
затруднено дишане, слепота и желание за сън,
които не могат да бъдат преодолени.

91d.
Слушайте лечението на тези четири вида Ната.
92.
Йогинът трябва да поведе Кундалини, която е в Основата
на Сушумна. Поставил езика си неподвижно и сочещ нагоре,
той трябва да задържи дъха си.
93.
Поради смущението на Кундалини, о велика богиньо,
възниква страхотен звук.Когато йогинът чуе този звук,
след това може да се каже, че е освободен от проблемите на Ната.
94.
Той трябва да се визуализира в тялото си поръсването с Амрита,
о върховна богиньо.Чрез тази практика, о богиньо, той се
освобождава от първите проблеми на Ната за един месец.
95.
Когато йогинът упражнява тези практики в продължение на
два месеца, след това чува в ушите му звука от рева на голям слон.
96ab.
Той трябва да визуализира в тялото си, както и преди.
След това, той е освободен от втория тип проблеми на Ната.
96c-97b.
Три месеца, след като е чул звука на Брахма,
той трябва да визуализира поръсване с Амрита,
както и преди. Тогава е освободен от недостатъците
на третата категория, в това няма съмнение.
97c-98b.
През четвъртия месец, чувайки звука на гръмотевичния
Агхора, практикувайки, както и преди, йогинът се
освобождава от проблемите на виене на свят.
98c-99b.
Така с твърд ум йогинът трябва да извършва на медитация
и практика три пъти дневно. Наистина, след три години
той става неостаряващ и безсмъртен.
99c-100b.
Показах ви средствата срещу четирите грешки на Бхата и
проблемите на Ната. Сега ще чуете повече, о кралице на боговете.
100c-101b.
Прекланям в краката на този йогин, които, знаейки
всички категории на реалността, е влязъл спокоен
във върховната реалност на Блажената Йога, о богиньо.

Етапите на практиката
101c-102b.
Първият етап е разхлабване, о богиньо, а вторият е пронизване,
избутване се казва, че е третия, четвъртия е вмъкване.

102c-103а.
След триене в основата на небцето, йогинът трябва да
приготви езика си, той познава това като разхлабване.
103bc.
Разкъсването на здравите връзки и превръщането на
езика в ключ за Вратата на Брахма, се нарича пронизване.
103d-104d.
Когато йогинът практикува избутване с помощта на конец и
избутване, чрез вмъкване на железен щифт, той трябва да разбере,
че това избутване носи напредък в йога, скъпа моя.
105.
След като отвори този портал, йогинът трябва
да постави езика си нагоре в етера.Това се нарича
вмъкване, о богиньо, и то носи за успех в йога.
106.
Чрез счупване на ключалката на Вратата на Брахма
и поставяне на езика, наистина доказателството за
успеха възниква незабавно, о върховна богиньо.
107.
На първо място възниква състояние на блаженство и
намаляване на съня, а така също намалява и социалното
общуване и консумацията на храна.
108a-109b.
Благоденствие възниква и блясъка на тялото се увеличава,
скъпа моя.Няма стареене и смърт, а също болести и сива коса.
Със семе, което се движи нагоре, о велика богиньо, йогинът
е надарен с осем сили, първата, от които е прецизност.
109c-110b.
Ако е с фиксиран ум, о Парвати, тогава майсторът-йогин
на тази Йога, надлежно ще получи наградите, които са описани.
110c-111b.
На върха на езика са разположени Шри Лакшми и Кралицата
на словото-Сарасвати, о ти, гордост на героичните адепти.
В областта на основата на езика се намират оковите на смъртта.
111cd.
Напълно ликвидирай мястото на оковите
на смъртта, о възприемаща любовнице!
112ab.
Йогинът трябва да въведе върха на езика си на
мястото на Сома, наречено Блажения Шамбху.

112c-113b.
Чрез тази Йога, о богиньо, и с контролиран ум,
йогинът навлиза в трансменталната реалност
и постига абсорбиране в нея.
113cd.
Истината е, че доказателствата за абсорбция възникват веднага.
114ab.
Наблюдавайки с ума си върха на езика, той трябва
да се съсредоточи там с вътрешното си виждане.
114c-115d.
Йогинът трябва да поведе дъха си нагоре от Основата
през Сушумна и достигайки обителта на Брахма,
да постави ума си в празнотата. Той трябва да размишлява
по този начин за съвършенството на висшата реалност.
116ab.
Много приятни и хладни са Eтерните потоци
на Ганг, извиращи от мястото на Брахма.
116c-117b.
Пиейки от водите на Eтерната Ганг, йогинът със сигурност
се превръща в човек, чието тяло става твърдо като диамант
само за един месец. Наистина той става с божествено тяло,
божествена реч и божествен поглед.
117cd.
Той получава божествен интелект,
о богиньо, и наистина божествен слух.
118.
На върха на езика си йогинът трябва да визуализира
Кралицата на словото, блестяща като десет милиона луни.
Наситен от Лунните врати на Великата Амрита,
той незабавно става майстор-поет.
119.
Медитирайки върху Лакшми, която се намира
на върха на езика и възхитен от Великата Амрита,
йогинът, о велика богиньо, става цар на Йога.
Петте вродени съставки
120ab.
Сега ще кажа за петте вродени съставки на
едно тяло, в което се въплъщава Върховния.
120c-121b.
Когато тялото на плода се произвежда в организма на майката,
чрез загубата на семето на бащата, тогава всички спонтанни
възможности за Себереализация възникват до момента,
в който тялото на плода достигне своята зрялост.

121c-122d.
Първо вродена съставка е първоначалната богиня Кундалини,
втората е Сушумна, третата е езикът, четвъртата е мястото
на небцето, петата е мястото на Брахма.
123.
Йогинът трябва най-напред да издигне първата вродена съставка
и да я постави във втората вродена съставка. След това трябва да
постави третата вродена съставка нагоре в четвъртата вродена съставка.
124ab.
След пробиването на четвъртата вродена съставка, третата
вродена съставка трябва да влезе в петата вродена съставка.
124cd.
Това е тайната на това пронизването,
научена от Мен, о богиньо на Кулешвара.

Глава III
Кундалини и наводнението на тялото с Aмрита
1а-2а.
Когато е богинята е придвижена от Основата нагоре по
пътя на Сушумна, йогинът трябва да я насочи в увуларния
проход.Кундалини, която има вид на една нишка от паяжина и
великолепието на десет милиона слънца, трябва да премине оттам.
2b-3b.
Разбивайки ключалката на вратата на Шива с език,
о велика богиньо, задържайки въздуха си, йогинът
трябва да вмъкне Кундалини в жилището на Брахма,
който има блясъка на десет милиона слънца, мила моя.
3c-4d.
Там, в огромния океан от Амрита, изобилстващ от хладни вълни,
йогинът трябва да пие от потока на този нектар с ум, почиващ във
Върховното Блаженство.Той трябва да визуализира тялото си,
като е наситено от нектара на този океан.

5а-6b.
С помощта на тази божествена Йога, възниква божествена гледка.
Наистина йогинът се превръща в ефирно същество и възниква
унищожението на всяка болест, изчезват силите на измамната
смърт, а така също спира скитането през трите свята.
6c-7b.
Надарен с осемте божествени сили, първата,
от които е прецизност, със сигурност йогинът
става напълно съвършен Господар на йогите
и неговото движение е безпрепятствено.
7c-8b.
Със силата на девет хиляди слона самият йогин става
като Шива, о богиньо. Наистина Аз уча на истината.
8cd.
Между Ида и Пингала е светещата Сушумна.
9ab.
Нейната безсмъртна светлина е лишена
от цвят и форма, както и от Трите качества.
9cd.
Тази, която има формата на спяща змия, е Кундалини.
10ab.
Ганга и Ямуна се наричат Ида и Пингала.
10c-11b.
Йогинът трябва да вмъкне богинята Кундалини,
която представлява форма на върховната Амрита,
между Ганга и Ямуна, достигайки обителта на Брахма, о богиньо.
11cd.
Наистина той става идентичен с Брахма
и сам става безсмъртно тяло завинаги.
12а-14b.
След като богинята стигне обителта на Шива, което е мястото
отвъд Върховния Бог, тогава тя, наситена от удоволствие,
се наслаждава на това място.Изпълнена с върховно блаженство,
Кундалини поръсва тялото на йогина от стъпала на краката
до главата му с росен, мазен и хладен нектар, о върховна богиньо,
след което отново се връща обратно през прохода
по същия път към собствения си дом, о богиньо.
14cd.
Това е тайната Йога, която научи от мен,
о ти, която си чест за майсторите на Йога.

Победа над смъртта
15.
Познавайки всички свещени текстове и обредни действия,
като повторение на мантри и огнени жертвени обреди,
освободен от понятията за добро и зло,
йогинът трябва да практикува Йога.
16ab.
Обръщайки езика си нагоре, той трябва
да го постави върху планината с Трите върха.
16c-17d.
Той трябва да знае, че Tривърхата планина в черепа се
намира в района под челото и над мъжеца.Там има
пламнал линга, който е извън процеса на времето и
да се възприеме това е трудно дори безсмъртните.
18.
Казва се, че Ида е нощта, а Пингала е деня.
Така Луната и Слънцето, о богиньо,
завинаги са определени като ден и нощ.
19.
Йогинът не трябва да се покланя на линга през деня,
нито през нощта, о богиньо.Той трябва да се покланя на
линга постоянно на мястото, където деня и нощта са подтиснати.
20.
Така, по този начин, съществувайки в своята истинска природа,
която е едновременно и ден, и нощ, йогинът подтиска
процеса на времето и окончателно побеждава смъртта.
21.
Йогинът трябва да си представя своето тяло, като освободено от
течението на времето. С цветето на мисълта си, той трябва да
се поклони и да предложи себе си за обливане от лотосовата Амрита .
22.
Прилагайки този начин в продължение на шест месеца,
той със сигурност става вечно млад и безсмъртен. Наистина,
той става всезнаещ, равен на Шива и освободен всяка болест.
23а-24а.
С поставен език в основата на небцето, насочвайки го към
горната част на устата, йогинът трябва да пие произведения
нектар и леко да засмуква въздух със свистящ звук, о богиньо.
24bcd.
Като обедини ума си с трансменталното състояние на
самадхи, о богиньо, той трябва да практикува природна Йога.

25ab.
Упражнявайки се по този начин, йогинът става
неостаряващ и безсмъртен след шест месеца.
25c-26b.
Като постави брадичката си в лотоса от шестнадесет гласни
и насочи погледа на очите между веждите си, о богиньо,
йогинът трябва да разпростре езика си нагоре.
26c-27b.
Със задържан дъх, поради спирането на Ида и Пингала,
йогинът трябва да събуди Кундалини и да пробие шестте лотоса.
27c-28b.
След като изведе Кундалини до средата на черепа
в океана от хладна Амрита, който има вид на хиляди мълнии,
той трябва да остане там за дълго време.
28c-29b.
Когато йогинът живее удобно на мястото, което е
обител на Брахма, тялото му изглежда безжизнено.
29c-30d.
Ако той практикува тази йога в продължение на една седмица,
о богиньо, тогава той става неостаряващ и безсмъртен.
С практика само един месец, той живее толкова дълго,
колкото Луната и звездите.
31.
Щом йогинът счупи вратата и влезе в обителта на Брахма,
тогава той лесно достига до състоянието на Шива,
който има вечно тяло, о богиньо.
32ab.
Никога отново той няма да пие от гърдите
на майка си в колелото на прераждането.

Напускане на тялото и измамата на Смъртта
32в-33г.
Когато йогинът реши да напусне временно тялото,
тогава, седнал изправен и познал на себе си,
той трябва да се визуализира за дълго време Богинята
при Основата, която блести колкото десет милиона слънца.
34.
Той трябва постепенно, в състояние на пълна хармония,
да доведе до мястото на Основата собствената си душа,
която е изпълнила цялото му тяло до пръстите на краката.

35.
Там той трябва да си представи богинята Кундалини
като огън, който разрушава света и поглъща душата,
дишането и сетивните му органи.
36.
Задържайки дъха си, о богиньо, йогинът трябва да
разбуди Кундалини, която е като топка лъчиста мълния,
спяща в Основата, и я доведе на мястото на Свадхистхана.
37ab.
Аскетът трябва да си представи богинята,
която поглъща цялата му душа, намираща се там.
37c-38b.
Йогинът трябва бързо да издигне богинята от там,
тази, която прилича десет милиона светкавици,
и след като е стигнала мястото на Манипура,
той трябва да проведе същата практика там, както и преди.
38в-39b.
След това, издигайки я от там, той трябва да я доведе до
мястото на Анахата.Като пребивава там за миг, о богиньо, той
трябва да визуализира поглъщането на душата си, както и преди.
39c-40b.
Отново, след като я издигне, йогинът трябва да я постави в лотоса
с шестнадесетте спици.Там също, този, който знае пътя на йога, трябва
да визуализира поглъщащата Кундалини, както и преди, о богиньо.
40c-41b.
Издигайки от там Великата богиня, която е погълнала душата
му и която има сияние, равно на десет милиона слънца,
той я води между веждите.Йогинът трябва отново да
визуализира Кундалини, която поглъща неговата душа.
41c-42b.
Езика, заедно с ума му, трябва да се разбият вратата на Брахма и
веднага да се отдадат на почивка в огромния океан на Висшата Амрита.
42c-43b.
Сливайки се с божествения Шива, който се намира там
заедно със своята богиня, и е върховната причина,
йогинът трябва да визуализира техния съюз.
43c-44b.
Йогинът, който се стреми да измами смъртта, трябва
да знае местата в тялото, където смъртта го приближава.
Познавайки свързващите ги канали, нека той
щастливо да остане в обиталището на Шива.

44c-45b.
Отдолу, под ключалката на вратата на Брахма,
е причината на смъртта на тялото.В района над
нея, о богиньо, няма възможност за смърт.
45c-46b.
Когато йогинът вижда, че момента на неговата смърт
е преминал, о богиньо, тогава той трябва да разбие
ключалката на вратата на Брахма и да върне обратно
богинята Кундалини в центъра при Основата.
46c-47b.
Като възроди повторно душата си, която е била
погълната от богинята Кундалини, той трябва да
възстанови отново сетивата си на съответните им
места на действие, живеейки щастливо и здрав.
47cd.
Чрез тази Йога, о богиньо, йогинът мами неизбежната смърт.

Изоставянето на тялото
48a-49b.
Ако той желае да се откаже от своето земно тяло и безпределното
му съдържание, йогинът трябва да обедини бог Шива, който
пребивава на мястото на Брахма, заедно с неговата богиня.
После, пробивайки, трябва да влезе в скалата на Брахма.
49c-51b.
Той трябва да постави елемента етер в Големия етер,
елемента въздух- във вятъра на Големия въздух,
елемента огън- в Големия огън,
елемента на водата-в Огромния океан,
елемента на земята-в Земята,
ума-в пространството, а органите на чувстватав Първичната етерна двигателна същност на разума.
51c-52d.
По този начин, изоставил транс-миграционното съществуване
и зависещ само от крайната реалност, недокоснат от петте елемента,
ума и органите на чувствата, йогинът разчупва кълбото на
Слънцето и се абсорбира в Шива, който се намира се във
ведрото жилище на крайната реалност.Накрая той става като Шива.
53ab.
Дори десет милиарда еони, йогинът не ще се върне отново.
53c-54b.
Ако за доброто на Вселената, той не се откаже от тялото си,
изоставянето на тялото му се отменя до времето,
когато в края на краищата светът се разпадне.До този
момент той пребъдва единствено в самия себе си.

54c-55b.
Това е Kхечари мудра, която дарява власт над етерните същества
и унищожава раждане, смърт, старост, болест, бръчки и сива коса.

Възхвала на Кхечари и преданост към Шива
55cd.
Tук Видия има друг смисъл, различен от този,
който се разбира в останалата част този текст .
56.
Йогинът не трябва да оглася публично голямата тайна на
на Благословията на Кхечари, о богиньо.От привързаност
и обич към теб, аз обявих този метод на практиката на Видиа.
57.
O богиньо, онзи, който не знае Kхечари и който
е почитан от всички велики йогини, се нарича
обвързана душа в този свят, о богиньо.
58-59.
Великият йога не може да се усъвършенства без моето поклонение.
Дори и онзи йогин, който се разхожда из трите свята и е постоянно
посветен на различните практики и практиката на Видиа, получена от
устата на своя Гуру, дори такъв йогин, в ума си винаги залага на
Благословията на Кхечари и на други подобни помазания.
60.
Онези обвързани души, уловени в робство, чиито намеренения са
обида и подигравка за Мен, такива нямат Моята Благословия.
За тях йога е източник единствено на страданието.
61.
За онзи, който изоставя своето поклонение към Мен,
което Аз, всезнаещият Шива преподавам, дори за него,
който постоянно практикува йога, тази практика води към смърт.
62ab.
Йогинът трябва да се покланя на въздесъщия Шива с преданост.
62cd.
Всички богове и богини са доволни от онзи,
чийто ум е съсредоточен единствено в Мен.
63.
Затова йогинът трябва да ми се поклони и да практикува
Йога на Kхечари с помощта на Моята милост. В противен
случай ще има само неприятности и няма да достигне до
сиддхите, дори след десет милиона раждания.

64.
За онзи, който ми се покланя с искреност и силна преданост,
и чийто ум е единствено насочен към мен, всички мантри
и всички практики на йога са успешни, о върховна богиньо.
65.
Следователно, за да се развива чрез всички методи на йога,
йогинът трябва да ми се покланя, о богиньо, и наслаждавайки се
на Kхечари, той трябва да практикува йога.
66-67.
На място, свободно от хора, животни и всякакви нарушения,
йогинът, надарен с всичко, което е необходимо за практиката,
освободен от всяка тревожност, трябва да седне на
удобно място по начина, предписан от Гуру.
Той трябва да прави всяка практика една по една,
като се позовава и разчита на учението на своя Гуру.
68.
Аз обявих тази Йога, най-добрата от всички Йоги,
от привързаност и обич към теб, о великата богиньо.
Какво повече би искала да чуеш? Богинята каза:
69.
O, Шамбху, чиято диадема е полумесец. Може да бъде
победител единствено онзи, който Ви е истински предан.
Вие сте добре описан в тайната и славна Kхечари Видия.

Глава IV
1.
И сега ще ви науча на някои много свещени наркотици.
Без наркотици йогинът никога не може да постигне сиддхи.
2.
След като изготви прах от листата, цвета, плодовете и стеблото
заедно с корена на растението, чието име е Горакх-Мунди,
той трябва да смеси три части мътеница и една част вода на
ферментирал ориз, овесена каша и мляко, заедно с мед, захар
и други подобни, след което трябва да направи кръгли
отделни хапчета от сместа. Хранейки се с тях, йогинът изгубва
сивата коса, добива голямо благополучие, голяма жизненост
и премахва на заболявания, които го правят инвалид.

3.
Ушите му стават като тези на глиган, очите му стават
като тези на граблива птица, а ноктите и зъбите му стават
като диаманти, той става млад, бърз като вятъра, и живее
толкова дълго на земята, колкото Луната и звездите.
4.
Ако йогинът яде прах от плодовете на Ваарахи с топено масло и
нерафинирана тръстикова захар, в тялото му възникват здравето и разстежа.
Ако той яде този прах с прясно мляко и вода, тогава са унищожени
хемороидите, ако го яде с краве мляко, проказата е унищожена.
Йогинът трябва да пие питие от този прах със захар или други подобни
два пъти на ден в продължение на две години.Косите му ще станат черни,
сивата коса или бръчките ще изчезнат, а в тялото му няма да се появи
сянката на мрака, която е резултат от загубата на семенна течност.
5.
За да се отърве от старост и немощ, мъдрият йогин
яде Гугулу с рициново масло и сяра с Tрипхала.
6.
С използването само за един месец на Ашвагандха, сусамени семена,
боб мунг, захар и Вишвасарпика, няма болест или смърт.
7ab.
С тези пет, безсмъртие се получава в рамките на пет месеца, мила моя.
7c-8b.
Йогинът, след като се е събудил в зори, трябва да яде сяра,
Трипхала и Куща в равни пропорции, смесени с трите подсладителя.
След шест месеца той ще се отърве от бръчките и сивата коса.
8c-9d.
O богиньо, като се храни със смес от живак, сяра,
Аури пигмент, Реалгар, прашец от Горакх-Мунди,
това, което се нарича Рудра, а то е стъблото
и прашеца от Кунашака, всичко това напоено
в трите подсладителя, тялото на йогина става
извънредно силно след една година.
10.
Чрез редовното ядене на смес от прах от изсушена Бхрингра
с корена си и черен сусам по равно, и наполовина плодове от
Амалака, смесени с трите подсладителя, след една година
нито заболявания, нито старост, нито смърт възникват.
11.
Йогинът трябва да яде листа от Ниргунди три пъти
на ден в рамките на дванадесет години, о богиньо.
След това той се освобождава от старост и смърт.

12.
Йогинът трябва да използва равни количества прашец от Ниргунди,
Амалака и Горакх-Мунди, смесени със захар, топено масло и мед.
След една година той унищожава сивата коса и бръчките.
13.
Ако за срок от шест месеца, йогинът се храни със Сяра,
Злато, Аури пигмент и семената на Рудракша, смесени с
трите подсладителя, той ще бъде освободен от старост и смърт.
14.
Събуждайки се на зазоряване, йогинът трябва да яде живак, сока на
Копринено-памучното дърво, сяра и трите подсладителия.
След шест месеца той става свободен от старост и смърт.

Превод:Миоджералвомбо Мильовски,
Палма де Майорка, ноември 2012г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
I Семенни срички:
лотос Mуладхара:
семенна сричка Лам
лотос Свадхищхана : семенна сричка Вам
лотос Манипура:
семенна сричка Рам.
лотос Анахата:
семенна сричка Ям.
лотос Вишуддха :
семенна сричка Хам.
лотос Аджна :
семенна сричка Ом.

II

Имена на билките, споменати в текста:

1. Горакх-Мунди
2. Варахи
3. Гугулу

Sphaerantus indicus Linn
Tacca Aspera Roxb, Ipomoea digitata
Commiphora mukul

Вземи някои млади плодове рицин от върха, изсуши ги малко,
после добре ги смели, добави голямо количество вода, сготви ги и
ги сложете в кърпа да се прецеди. Това е чисто масло.
Мъдрият йогин, който знае качествата на билките,
трябва да се яде Гугулу, който се нарича и Махиса.
4. Харитаки
5. Вибхитака
6. Амалака

Terminalia chebula
Terminalia bellirica
Phyllanthus Emblica Linn

Направи смес от една част Харитаки, две части Вибхитака и
четири части Амалака.Това е Трипхала даряваща младост и сила.
7. Ашвагандха
8. Вишвасарпика, Mустa
9. Пушкара
10. Куща
11. Трите подсладителя
12. Кунашака
13. Аури пигмент, Orpiment
14. Реалгар, Realgar
15. Бхрингра
16. Ниргунди
17. Рудракша
18. Копринено-памучно дърво

Withania somnifera
Cyperus rotundus Linn
Iris germanica Linn
Saussurea lappa
гхи-топено масло, мед и захар
Alhagi maurorum
monoclinic arsenic sulfide- As2 S3
arsenic sulfide mineral- As4S4
Eclipta prostrata
Vitex negundo
Elaeocarpus Gantrus Roxb
Bombax ceiba Linn


КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 1/34
 
КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 2/34
КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 3/34
КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 4/34
КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 5/34
КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf - página 6/34
 

Descargar el documento (PDF)

КХЕЧАРИ ВИДИЯ.pdf (PDF, 750 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF thule2018lanzamiento equipaje
Documento PDF bebidas sudamerica 2017 2018
Documento PDF menus 2013
Documento PDF menus para eventos neke 1
Documento PDF horario carrera geolog a 1er semestre 2015 general
Documento PDF lospasillosdelamente preview

Palabras claves relacionadas