Buscar


Caja PDF - Motor de búsqueda PDF
Última actualización de la base de datos: 17 Julio a las 11:22 - Alrededor de 6000 documentos indexados.

Buscar en caja-pdf.es Todos los sitios
Mostrar número de elementos por página

Resultados para «xunta»:


Total: 9 resultados - 0.01 segundos

POR QUE O BNG VOTOU NO PLENO EN CONTRA 100%

(18.412,20 €) O Castro foi declarado BIC (Ben de interés cultural), o cal quere decir que é competencia da Xunta de Galicia.

https://www.caja-pdf.es/2014/07/20/por-que-o-bng-votou-no-pleno-en-contra/

20/07/2014 www.caja-pdf.es

MEMORIA 2014 (GALEGO) 91%

os concellos da provincia, a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de Ourense, os centros de saude da cidade e a Federación Galega de Asociacións de Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL).

https://www.caja-pdf.es/2015/06/11/memoria-2014-galego/

11/06/2015 www.caja-pdf.es

Diptico Campamentos 2015 87%

http://benestar.xunta.es/web/portal/campamentos-veran- · Ter unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos.

https://www.caja-pdf.es/2015/06/01/diptico-campamentos-2015/

01/06/2015 www.caja-pdf.es

MENSAXE PROFESOR DE INGLÉS 72%

-Refuerzo 1º unidad 4 (enviada na semana do 20 ao 24 de abril, (envío url https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfernandezlatorre/node/23966).

https://www.caja-pdf.es/2020/04/30/mensaxe-profesor-de-ingls/

30/04/2020 www.caja-pdf.es

MENSAXE PROFESOR DE INGLÉS 72%

-Refuerzo 1º unidad 4 (enviada na semana do 20 ao 24 de abril, (envío url https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfernandezlatorre/node/23966).

https://www.caja-pdf.es/2020/04/30/mensaxe-profesor-de-ingls-1/

30/04/2020 www.caja-pdf.es

MEMORIA 2014 (CASTELLANO) 57%

los centros de salud de la ciudad, los ayuntamientos de la provincia, la Federación Gallega de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer (FAGAL), la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial de Ourense.

https://www.caja-pdf.es/2015/06/11/memoria-2014-castellano/

11/06/2015 www.caja-pdf.es

postostraballo 50%

Contra o mesmo poderase interpoñer o recurso de reposición no prazo de un mes dende a publicación deste anuncio, sendo o procedente no caso do canon da auga a reclamación económico – administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación.

https://www.caja-pdf.es/2015/05/04/postostraballo/

04/05/2015 www.caja-pdf.es

Números Reales 46%

NÚMEROS REAIS Índice 1. Números racionais ....................................................................................................

https://www.caja-pdf.es/2018/03/05/n-meros-reales/

05/03/2018 www.caja-pdf.es