1 acta ple 29.01.2014 amb intervencions.pdf


Vista previa del archivo PDF 1-acta-ple-29-01-2014-amb-intervencions.pdf


Página 1 23442

Vista previa de texto


2

ORDRE DEL DIA
1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
SECRETARIA GENERAL
2.RENÚNCIA
2.01.- EXP.: 2014N0160001. RENÚNCIA DEL SR. RODRÍGUEZ AL SEU CÀRREC DE
REGIDOR DEL
GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA CIUTADANA PER
BARBERÀ (P.C.P.B.).
3.DONAR COMPTE NOMENAMENT
3.01.- EXP.: 2014N0160002. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ
(P.C.P.B.).
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: 2014N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS
DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE L'ANY 2013.
4.02.- EXP.: 2014N0600002. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I
ALTRES GRANS EMPRESES.
4.03.- EXP.: 2014N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER DEMANAR LA RESTAURACIÓ DE LA
FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA BARCELONA-BADIA DEL
VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA SARBUS.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: 2014N0600004. MOCIÓ D'URGÈNCIA PRESENTADA PEL PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L'EXERCICI 2013.
6.02.- EXP.: 2014N0600005. MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS SOBRE EL FINANÇAMENT I PAGAMENT DEL DEUTE PENDENT
DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA.
7.-

PRECS I PREGUNTES.