Escuts, nº 3 VITALS rfa. PDF3ESC.pdf


Vista previa del archivo PDF escuts-n-3-vitals-rfa-pdf3esc.pdf


Página 1 23414

Vista previa de texto


OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF3ESC

ESCUTS
per

Volu

mCol·lecció dels diferents escuts presents en els envasos de la sèrie Gran Alcazar

Recreació lliure dels escuts presents en els envasos de la sèrie Golden

Homenatge als vells indicatius dels envasos de les sèries Gran Alcazar i Golden

2 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, durant el primer trimestre de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS