Buscar


Caja PDF - Motor de búsqueda PDF
Última actualización de la base de datos: 17 Mayo a las 11:22 - Alrededor de 6000 documentos indexados.

Buscar en caja-pdf.es Todos los sitios
Mostrar número de elementos por página

Resultados para «electricitat»:


Total: 2 resultados - 0.005 segundos

Curriculum 100%

Electricitat i Electrónica (IES Pascual Calbo i Caldés, Menorca) Primer Curso de F.P.G.M.

https://www.caja-pdf.es/2016/04/18/curriculum/

18/04/2016 www.caja-pdf.es

llibre blanc sintesi 87%

L’euro 65 2.1.3 Banc de Catalunya, el banc central propi 66 2.1.4 L’Autoritat Catalana d’Inversions i Mercats 69 2.1.5 L’Administració tributària 69 2.1.6 El servei de duanes 73 2.2 Autoritats i estructures administratives del nou Estat 74 2.2.1 Autoritats reguladores i de la competència 74 2.2.2 Altres estructures administratives que exigeix la UE 75 a) Transport ferroviari, serveis energètics de gas i electricitat i telecomunicacions 75 b) Sistema financer i polítiques econòmiques i socials 76 c) Justícia, drets i llibertats i seguretat 78 d) Educació, cultura, ciència i medi ambient 78 e) Protecció dels consumidors 79 f) Política exterior i de seguretat 80 2.3 La Seguretat Social catalana 81 2.3.1 El concepte català de Seguretat Social 81 2.3.2 Aspectes funcionals i orgànics 82 2.3.3 Pensions contributives i sostenibilitat de les pensions de jubilació 83 2.4 El poder judicial i l’Administració de justícia 84 2.4.1 Organització i competència dels òrgans judicials 84 2.4.2 Regulació dels procediments judicials i règim lingüístic 85 2.4.3 Processos pendents i execucions judicials 85 2.4.4 Sistema provisional de govern del poder judicial 86 2.5 Seguretat i defensa 88 2.5.1 Elements definitoris del nou sistema de seguretat 88 2.5.2 Opcions i actuacions en l’àmbit de la seguretat interna 89 2.5.3 Assumpció de tasques de protecció civil i gestió d’emergències garantides fins ara pel Govern central 90 2.5.4 Coordinació internacional amb cossos policials 90 2.5.5 Opcions i actuacions en l’àmbit de la seguretat internacional 91 4

https://www.caja-pdf.es/2015/08/31/llibre-blanc-sintesi/

31/08/2015 www.caja-pdf.es