Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda ContáctenosRetrat Lourdes.pdf


Vista previa del archivo PDF retrat-lourdes.pdf

Página 12321

Vista previa de texto


23/09/2011

Un retrato es una representación por medio fotográfico.
Intentar aprender que quería representar y cómo, con que medio fotográfico lo ha hecho.
Català-Roca (19 març 1922, Valls – 5 març 1998, BCN)
Una bona fotografia es defineix, al meu entendre, pel fet que ha de saber explicar bé, molt bé,
una situació, un personatge, un paisatge... i explicar-ho de tal manera que pugui captar
l’interès del qui n’ha de ser el receptor.
literatura, pintura y fotografía: Pintura aditiva, fotografía substractiva, excluye. Estoy más
cerca de la Literatura que de las Artes Plásticas. El resultat de la fotografia ha de ser el mateix
que el de la naracció escrita.
La vida sin poesía se concebía mutilada. La ausencia de poesía en el trabajo impedía que se
encontrara el sello personal.
Abans de disparar haig de veure la fotografia, si no no val la pena disparar.
I.

Instant Decisiu: El fotògraf sempre dubta: quin angle cal agafar, quin diafragma i quina
velocitat cal triar, quina pel·lícula cal preferir... no ha de dubtar mai a l’hora de
disparar.

II. La mirada selectiva: quan fem una fotografia tenim tantes possibilitats, punts de vista i
situacions, que el simple fet de triar ja és una creació.
III. El testimoni silenciós: mai no he tingut problemes amb la gent que he fotografiat; he
tingut la intuïció, sabia quan ho havia de demanar i quan no.
IV. La memòria construïda: Em vaig adonar que era testimoni de coses que
desapareixerien ràpidament, ho pressentia; al cap de cinc anys ja no hauria pogut
fer aquestes fotografies.
V. Arquitectura: cal visitar el lloc, després pensar-hi i, finalment, buscar-lo de nou i trobarhi l’angle o la visió que el resumeixi i l’expressi de la manera més eloqüent possible.
Siempre han existido tres medios de comunicación que se completan y evolucionan de modo
desigual: oral, escrito y visual.
No hace muchos años, primer plano: oral y visual. Euforia lenguaje escrito causó un retrasar,
no avanzar del lenguaje oral/visual: leemos discursos, buscamos el pie de foto, etc.
Els llibres de fotografia no han de portar text al costat de la imatge, la gent s’ha d’acostumar a
llegir la fotografia, observant-la, intentat saber què va voler dir el fotògraf, descobrint coses
que el fotògraf no va advertir. Quan les fotografies porten peu, es limiten a llegir-ho i passen
pàgina.