Escuts, nº 3 VITALS rfa. PDF3ESC.pdf


Vista previa del archivo PDF escuts-n-3-vitals-rfa-pdf3esc.pdf


Página 1...3 4 56714

Vista previa de texto


OBSERVACIONS: Els escuts recreats no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius
i com a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació. Segon el tipus de castell o edificació
que portem a terme, podrem triar la mena d’escut per lluir en murs, muralles, portes, torres, o on ens convingui. Depèn del nostre gust i enginy personal. Rfa: PDF3ESC

ESCUTS
per

Volu

mDracs i...

5 - ® Recopilació heràldica recreativa feta per EXINCAT, durant el primer trimestre de 2018 en exclusiva per EXIN CASTILLOS