Banderes, nº 2 NACIONS rfa. PDF2BAN.pdf


Vista previa del archivo PDF banderes-n-2-nacions-rfa-pdf2ban.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vista previa de texto


5 - ® Recopilació de caire recreatiu feta per EXINCAT, realitzada entre el gener i el febrer de 2017 en exclusiva per EXIN CASTILLOS

Rfa: PDF2BAN

Escuts amb estelada
Diferents versions amb la creu aragonesa
Aragonesa
Oficial Regne d’Aragó
Drac Pirineus

························································································································································

Diferents propostes pel territori conegut com a Franja de Ponent

Creu Sant Jordi

Jaume I

Fènix amb fons negre

OBSERVACIONS: Les banderes recreades no segueixen pautes normalitzades de cap mena. Els colors, disposicions i altres detalls han estat alterats amb criteris decoratius i com
a complement per guarnir les construccions EXIN CASTILLOS. Altres exemplars són fruït de l’enginy del seu autor. La finalitat és exclusivament lúdica i evoca la nostra imaginació.